Netwerkbijeenkomsten DR | FR | GR | OV | LB

ambassadeurs met gedeputeerde Drenthe

Bijeenkomst Drenthe

Inmiddels zijn de Prokkelweek voorbereidingen van start gegaan. Ook dit jaar weer met netwerkbijeenkomsten, in elke provincie een. Het was een groot succes! Mensen vanuit verschillende achtergronden kwamen hierop af: uit het onderwijs, ondernemers, welzijnswerkers, buurtbewoners, medewerkers van zorginstellingen, van gemeenten, ervaringsdeskundigen, etc. etc.

De aftrap was dinsdag 12 januari in Limburg. In de Sittardse schouwburg De Domijnen kwamen meer dan 50 mensen samen. Een nieuw onderdeel was het Creatiespel, een spel voor inclusie. Dit bleek erg aan te slaan (foto). Het is een spel met stickers, waarbij mensen het gesprek aangaan met mensen uit de eigen sector, of juist uit een andere werkveld. Aan het eind heb je minimaal vijf adresstickers van mensen met wie je hebt gesproken en waarmee je later weer contact kunt leggen.

Bijeenkomst Friesland

Bijeenkomst Friesland

Bijeenkomst Groningen

Bijeenkomst Groningen

Op woensdag 13 januari waren er twee bijeenkomsten. ’s Ochtends was in Leeuwarden de bijeenkomst voor de provincie Friesland. Deze vond plaats in de Oranjezaal van het stadhuis en werd geopend door wethouder Van der Molen. Ongeveer 25 personen waren aanwezig. In de middag vond de tweede bijeenkomst van die dag plaats, ditmaal voor de provincie Groningen bij de Mytylschool Prins Johan Friso in Haren. Hier waren meer dan 35 aanwezigen.

Op donderdag 14 januari werden de vierde en vijfde bijeenkomst gehouden. In de ochtend stond die van Drenthe op het programma. In het provinciehuis in Assen kwamen zo’n 20 mensen samen. Gedeputeerde Henk Jumelet opende de bijeenkomst en bood meteen een Prokkelstage aan. Later op de dag was de laatste netwerkbijeenkomst van de week, voor Overijssel. Bijna 40 personen kwamen naar het stadhuis van Almelo voor de bijeenkomst die geopend werd door wethouder Anja Timmer.

Terugkijkend op de eerste week kunnen we concluderen dat de bijeenkomsten succesvol zijn verlopen. Het Creatiespel biedt de aanwezigen veel meerwaarde. Er zijn nieuwe verbindingen gelegd, ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld. De gelegde contacten zullen vast tot veel (nieuwe) Prokkelactiviteiten leiden!

Bijeenkomst Limburg

Bijeenkomst Limburg

IMG-20160120-WA0028

Bijeenkomst Overijssel