Nieuwe voorzitter en bestuursleden stichting Prokkel

Van links naar rechts: Fred Paling, Karin Klaassen, Martine Schuijer en Sijbren Bangma

Fred Paling is de nieuwe voorzitter van stichting Prokkel.
Hij is op 1 januari 2022 benoemd en tijdens de online Prokkel Meetup van 28 januari hebben mensen kennis met hem kunnen maken.

Fred heeft erg veel zin in deze nieuwe functie. Juist door ontmoetingen te stimuleren tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking krijg je een samenleving die voor iedereen prettiger is.  
Hij wil daarin graag samenwerken met iedereen die daarvoor open staat. Want alleen door samen op te trekken, kom je verder.

Fred is ook erg blij met de andere bestuursleden. Drie van hen zijn tegelijk met hem in bestuur gekomen. Karin Klaassen, Martine Schuijer en Sijbren Bangma. Karin is manager bij Ons Tweede Thuis, Martine directeur bij Nederland Onderneemt Maatschappelijk! en Sijbren heeft zijn sporen verdiend in de GGZ. Samen met penningmeester Yvonne den Exter, Peter van de Wardt en de ervaringsdeskundigen Ellis en Perez is het bestuur van stichting Prokkel weer voltallig. En wat misschien nog belangrijker is: ze brengen ook hele verschillende kennis en verschillende ervaringen met zich mee.

Fred Paling: “Ik ben erg blij dat ik me als voorzitter van het bestuur mag inzetten voor de stichting Prokkel. Ook vind ik het belangrijk dat iedereen kansen krijgt om mee te doen in de maatschappij. Stichting Prokkel draagt eraan bij dat ook mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen die ze verdienen. Daar zet ik me graag met hart en ziel voor in.”

Karin Klaassen: “Elk mens heeft de behoefte om betekenisvolle relaties aan te gaan met zijn omgeving, voor mensen met een beperking kan dit soms een uitdaging zijn. Stichting Prokkel vervult een belangrijke rol in het verbinden van mensen, daar lever ik graag een bijdrage aan.”

Martine Schuijer: “Stichting Prokkel heeft de afgelopen jaren bewezen voor mooie ontmoetingen te zorgen. Juist door die ontmoetingen kan ‘onbekend maakt onbemind’ worden doorbroken en ontstaat een samenleving waarin meer samenhang ontstaat. Graag draag ik daaraan bij door de bestuursfunctie van stichting Prokkel.”

Sijbren Bangma: “Ik wil me graag inzetten voor een inclusieve samenleving en voor zoveel mogelijk kansengelijkheid. Ik hoop door mijn deelname aan dit bestuur daar een beetje aan bij te kunnen dragen.”