Op weg naar de Gouden Prokkel (12): BeleidsProkkel PI Dordrecht

Op 1 juli zal in elk van de categorieën ‘Prokkelen in de samenleving’, ‘Prokkelstages’ en ‘Mensenrechten Prokkel’ de Gouden Prokkel worden uitgereikt. Tot die tijd zullen wij elke werkdag een van de genomineerde Prokkels uitlichten.

Vandaag in ‘Op weg naar de Gouden Prokkel’: BeleidsProkkel PI Dordrecht (categorie Mensenrechten Prokkel)

Jongeren met een licht verstandelijke beperking van Humanitas-DMH werden op donderdag 9 juni ontvangen en rondgeleid bij de Penitentiaire Inrichting in Dordrecht. Het initiatief kwam vanuit het huis van bewaring zelf. Zij ervaren dat mensen met een licht verstandelijke beperking het moeilijk hebben tijdens hun detentie.

DSCN0343De dag begon met een kennismaking, waarna een voorlichtingsfilm werd bekeken. Er was een rondleiding en de lunch vond plaats in een cel, met gevangeniseten. In de middag vond er een gesprek plaats met bewakers en een gedetineerde en was er ruimte om vragen te stellen.

Er zijn concrete afspraken gemaakt om meer elkaar te gaan samenwerken. Men wil er een continue activiteit van maken. Tevens ligt er een aanbod van twee ervaringsdeskundigen om gastlessen en workshops te geven aan gevangenisbewaarders om meer bewustwording te creëren over het fenomeen LVB (licht verstandelijke beperking) en de aanpak en benadering van gedetineerden met een beperking.

1