Pilot ‘Drenthe Prokkelt Door’

In de afgelopen jaren zijn er veel mooie en prikkelende ontmoetingen (Prokkels) geweest in Drenthe. Vanaf 2010 zijn er bijna 200 Prokkels georganiseerd verspreid over alle 12 gemeenten. Er was één winnaar van de Gouden Prokkel en vier Zilveren Prokkel winnaars. Allemaal ontmoetingen tussen iemand met en zonder een verstandelijke beperking. Soms alleen en soms in een groep. Elkaar beter leren kennen door iets te doen staat centraal!
En zo werken ze in Drenthe aan een inclusieve samenleving.

Met de pilot ‘Drenthe Prokkelt Door’ willen we samen met gemeenten en zorgaanbieders bereiken dat het Prokkelen niet bij een paar ontmoetingen in een bepaalde periode blijft. Daarom gaan we in de komende acht maanden ontdekken hoe we in elke gemeente in Drenthe kunnen zorgen dat:

  • mensen met een verstandelijke beperking het hele jaar door zichtbaar zijn in de gemeente. Van betekenis kunnen zijn en kunnen bijdragen: Verbinden.
  • het goede idee van succesvolle en aansprekende Prokkels verder brengen. Kijken waar de energie zit om het initiatief verder te brengen: Verdiepen.
  • het VN-verdrag Handicap in elke gemeente verder vorm krijgt in de praktijk. Prokkels worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de Lokale Inclusie Agenda van de gemeente: Verduurzamen.
  • de contacten die zijn gelegd tijdens de Prokkels vaker gebruikt en beter benut gaan worden voor nieuwe initiatieven en mogelijkheden: Versterken.

De gemeente Noordenveld sluit graag aan. Een van haar speerpunten is het inzetten en betrekken van ervaringsdeskundigen met een licht verstandelijke beperking bij het ontwikkelen én uitvoeren van lokaal inclusie beleid. Naast het organiseren en stimuleren van ontmoetingen voor haar inwoners.

Goed voorbeeld doet goed volgen.