Praat als ervaringsdeskundige mee over vrije tijd, in en om huis

Welke invloed heeft deze coronatijd op jou?
Hoe ziet jouw vrije tijd er nu uit?
Samen met andere ervaringsdeskundigen kun je hier over meepraten.
En ook met minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink.

Wanneer? Op donderdag 19 november.
Het heet de ‘Prokkel meetup’.
Dit is een online bijeenkomst waarbij we met elkaar gaan videobellen.
Er doen 100 mensen mee.
Er doen o.a. wethouders mee, zorgbegeleiders, welzijnswerkers, en dus ook andere ervaringsdeskundigen.

Hoe ervaar jij deze tijd?
Want door het coronavirus zitten we veel thuis.
En hebben we minder sociale contacten.
De een kan daar beter mee omgaan dan de ander.
Merk jij vooral de nadelen, of zijn er misschien ook wat voordelen?
Misschien maak je wel nieuwe (digitale) vrienden? Of heb je daar juist moeite mee.
Over deze onderwerpen gaan we het hebben.

Vind jij het ook leuk om daarover mee te praten?
Meld je dan aan -> klik hier