Samen aan het werk: Positieve ervaringen tijdens Prokkelstages Hardenberg

Samen aan het werk. Dat is wat jongeren met en zonder licht verstandelijke beperking hebben gedaan in Hardenberg. Het is ook de titel van het project waarbij ze samen stages hebben gelopen. Op 6 juli jl. hebben de jongeren die Prokkelstages deden bij bedrijven in Hardenberg e.o. trots verteld over hun belevenissen en hun stage afgerond met een mooi certificaat! De feestelijke bijeenkomst vond plaats bij het Alfacollege in Hardenberg.

Samen!
Deze stages waren onderdeel van de pilot ‘Samen aan het werk’. Jongeren met en zonder beperking werden aan elkaar gekoppeld. Het ging om jongeren van de Baalderborg Groep (zorg en begeleiding voor o.a. mensen met een verstandelijke beperking) en studenten van het Alfacollege (MBO Zorg en welzijn niveau 4), Pro Hardenberg en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Geluk
Ze hebben als eerste samen de Geluksroute van de Geluksacademie doorlopen. Dat is een methode waarbij ze hebben geleerd dat door aandacht te geven aan wat ze belangrijk en leuk vinden, ze direct hun eigen geluk werken. Ze ontdekten in deze gezamenlijke lessen onder andere bij waar ze blij van werden. Bij die bevindingen werden de bedrijven voor de stages gezocht. Vervolgens gingen ze per duo (jongere met en zonder beperking) op Prokkelstage, bijvoorbeeld bij een kapper, hondentrainer of modezaak.

Positieve ervaringen
De ervaringen waren heel positief! Zo ontdekten ze wat er zoal in het bedrijf te doen was en wat leuke en minder leuke onderdelen van het werk waren. “Ik kan mijn energie hier in kwijt”, concludeerde een van de deelnemende jongeren. Een ander kwam juist tot de conclusie dat het gekozen werk niet zo goed paste bij diegene. Al met al waren ze ook positief over elkaar. “Ze heeft heel hard gewerkt”, hoorden we onder andere. Ook de bedrijven die meededen waren positief en trots op wat de jongeren in een korte tijd konden doen. Ze vonden het fijn dat ze met z’n tweeën waren, want zo konden de jongeren elkaar helpen.

Trots
Marian Geling, projectleider van Stichting Prokkel kijkt terug op een succesvol project: “Wat mooi wat de jongeren nu al hebben bereikt. Ze hebben het echt samen gedaan en er veel van geleerd en mogen trots zijn op zichzelf. Dit willen we op meer plekken in het land gaan doen!” Na de zomervakantie gaat het project door met (een deel van de) jongeren die meerdere dagen/weken binnen een bedrijf stage gaan lopen.  Dan sluiten ook medewerkers van deelnemende bedrijven aan. Ook zij zullen een workshop van de Geluksacademie volgen. Ze verkennen dan samen wat er nodig is om de jongere met een beperking een plek te geven in het bedrijf. Tijdens het hele traject vindt monitoring en onderzoek plaats door onderzoeksbureau Viaa, zodat kritische succesfactoren duidelijk worden.

Samen aan het werk
Dit project wordt gefinancierd door ZonMw. Tijdens de bijeenkomst van de Raad van maatschappelijke partners, woensdag 20 september zal in een workshop meer over de aanpak worden verteld.