Stichting Prokkel en iktoon slaan de handen ineen!

Stichting Prokkel en iktoon gaan samenwerken. Beide partijen hebben de ambitie om de kloven die aanwezig zijn in onze samenleving te overbruggen door inclusieve cultuurbeoefening nog prominenter op de kaart te zetten.

“Kunst en cultuur zijn een krachtig middel om in te zetten.” Marian Geling, landelijk projectleider van Stichting Prokkel legt verder uit: “Het creëren van ontmoeting en verbinding kan op een laagdrempelige manier door middel van het inzetten van culturele activiteiten. Door samen iets te doen, leer je elkaar beter kennen en vallen de verschillen weg.”

Iktoon is blij met de nieuwe samenwerking met Stichting Prokkel. Het ontsluiten van allerlei activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zorgt voor wederzijdse interesse en begrip voor elkaar. Mensen die nu nog langs de kant staan vanwege bijvoorbeeld hun beperking, kunnen kennis maken met de diversiteit van amateurkunst. Als partners kunnen we dat extra duwtje geven en elkaar versterken om die ontmoetingen te creëren. En daarmee het sociale aspect van amateurkunst zichtbaar te maken.