Stichting SFO financier Prokkelweek

Stichting SFO is een nieuwe financier van de Prokkelweek!

Stichting SFO is een vermogensfonds, dat financiële steun verstrekt aan initiatieven die de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Dit kunnen initiatieven zijn op het gebied van werk, recreatie en woonomstandigheden. Deze financiële steun geven ze op verschillende manieren: in de vorm van giften, donaties en leningen onder speciale voorwaarden, maar ook in de vorm van investeringen in vastgoed. Stichting SFO heeft hierbij een voorkeur voor projecten in Nederland.

Jaarlijks steunen diverse fondsen en organisaties de Prokkelweek. Mede dankzij hun financiële bijdrage is de Prokkelweek realiseerbaar.

De andere organisaties die zich als financier aan de Prokkelweek hebben verbonden zijn:
Fonds Verstandelijk gehandicapten, Stichting SPZ en DELA Goededoelenfonds.