Studenten lopen samen met mensen met afstand tot arbeidsmarkt stage

Studenten van het Alfa-college in Hardenberg gaan dit jaar samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een dag of dagdeel stagelopen bij een bedrijf. Het doel is dat studenten én bedrijven ontdekken welke mogelijkheden deze mensen hebben.

Het bedrijfsleven en de overheid zitten te springen om personeel. Toch vallen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaak nog tussen wal en schip. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Vaak zijn onbekendheid en onwetendheid redenen om voorbij te gaan aan deze potentiële groep werknemers. En soms staan ook regels in de weg.

Mogelijkheden

Het Alfa-college, de Baalderborg Groep, PRO Hardenberg, stichting Prokkel en de Geluksacademie hebben een plan bedacht om daarin verandering te brengen. In mei maken de Alfa-studenten kennis met leerlingen van PRO Hardenberg en jongvolwassenen van de Baalderborg Groep. Vervolgens gaan ze een dag of dagdeel samen op stage bij het bedrijf of de organisatie van keuze. Deze aanpak geeft studenten van het Alfa-college – als toekomstige werknemers – een kijkje in wat er nodig is voor een meer inclusieve samenleving. En tegelijkertijd laat het werkgevers kennismaken met de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; misschien leidt dat tot een vervolg.

Het project wordt gefinancierd door ZONMw en er is een onderzoek aan verbonden dat nagaat wat deze manier van samenwerken en kennismaken met elkaar, doet voor het welbevinden van zowel studenten als jongvolwassenen met een beperking.