Terugblik Raad van maatschappelijke partners (met ProkkelParelParade)

Op woensdag 14 november vond in Utrecht de jaarlijkse ‘Raad van maatschappelijke partners’ plaats. Een bijeenkomst die is gerealiseerd in samenwerking met mensen met een verstandelijke beperking en die is bedoeld om na te denken, te reflecteren en te inspireren: wat is de positie van mensen met een beperking in de samenleving? Hoe kun je ze volwaardig laten meedoen in de samenleving? Hoe kun je samenwerken om doelen te behalen? En hoe kun je de Prokkelweek hiervoor strategisch gebruiken? Deze vragen stonden centraal.

De bijeenkomst was bedoeld voor vertegenwoordigers van partners uit de zorg, bedrijven, financiers, fondsen en overige stakeholders van Stichting Prokkel. In totaal waren er ruim zeventig personen aanwezig, afkomstig van zo’n veertig verschillende organisaties.

Nadat alle aanwezigen zich kort hadden voorgesteld, stond de ‘ProkkelParelParade’ op het programma. Hierbij kwamen vier succesverhalen aan bod:

  • Estinea en Graafschap College (door Jeffrey Sletering, Lucas Winkelhorst, Catharina van der Velde en Clementine Bollen)
  • ASVZ: de Prokkelstage van Yvette in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (door Yvette de Leeuw van Weenen en Bertina Spelt)
  • Tweede Kamer: de Prokkelstage van Serginio in het restaurant (door Serginio Winter, André de Haan en Ruud Haarms)
  • VGZ en Stichting Prisma: cliëntcommunicatie met Freek (door Freek Felet en Greta Kaag)

Een viertal mooie voorbeelden van wat de Prokkelweek kan opleveren. De mensen vertelden over de prikkelende ontmoeting die zij hebben gehad, hoe ze erin zijn gestapt, wat ze wilden en wat dit hen heeft gebracht en hoe ze de Prokkelweek daarvoor hebben gebruikt.

Zo vertelden Yvette en Bertina over de Prokkelstageplek van Yvette op de cateringafdeling van het ziekenhuis. Ze mocht daar zelf aan de slag met broodjes maken. Terugkijkend daarop zegt Yvette dat het haar heeft laten zien wat werken in een bedrijf betekent en dat het haar stimuleert in haar opleiding in de horeca die ze nu volgt. Ze weet nu waar ze naartoe wil werken. En ze heeft kunnen laten zien dat mensen met een beperking ook in staat zijn om goed en hard te werken.

Een ander mooi voorbeeld was dat van Freek en Greta. Freek is ervaringsdeskundige bij Stichting Prisma en houdt zich bezig met cliëntcommunicatie. Dit doet hij niet alleen bij Prisma zelf, maar sinds een tijdje loopt hij ook stage bij VGZ! Hij kijkt naar de teksten die ze bij VGZ schrijven, want het is belangrijk dat deze begrijpelijk en leesbaar zijn voor iedereen. Daarnaast schrijft hij ook zelf teksten voor VGZ en hij geeft workshops en trainingen samen met Greta, over eenvoudige taal. Een mooie gelijkwaardige samenwerking dus tussen VGZ en Prisma, die is ontstaan dankzij de Prokkelweek en waar beide partijen van profiteren!

Na de ProkkelParelParade werden er diverse workshops aangeboden. Een van de workshops ging verder door op de ProkkelParelParade. Daarnaast werden nog de volgende workshops gegeven:

  • ‘Hé dat is gek, een blinde vlek’: met elkaar in gesprek over blinde vlekken in je werk als begeleider in de gehandicaptenzorg. Samen tot nieuwe inzichten komen.
  • ‘Plan je Prokkelplan’: hoe kan de Prokkelweek een startpunt van verandering zijn? Samen een strategisch Prokkelplan bedenken.
  • ‘App voor ontmoeting’: aan de hand van de Amerpoort GO app gingen de deelnemers naar buiten om samen vragen te beantwoorden en zo in gesprek te gaan over samenwerking in hun doelstellingen.

De workshops werden in twee rondes van een uur gegeven. Na de eerste ronde was er een pauze met soep en broodjes en was er de gelegenheid om met elkaar te netwerken. Vervolgens ging het verder met de tweede workshopronde. Hierna volgde er nog een gezamenlijke afsluiting, waarna iedereen vol inspiratie en nieuwe ideeën weer huiswaarts ging. Hopelijk zien we deze ideeën tot uiting komen in de aankomende Prokkelweek!