Twee kanten van dezelfde medaille – deel 2

Uit het interdepartementale onderzoek uitgevoerd door ministerie van Financiën over mensen met een lichtverstandelijke beperking (LVB) blijkt dat zij (LVB) op meerdere leefdomeinen behoefte aan ondersteuning hebben. De leefdomeinen hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen waardoor er verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties bij betrokken zijn. Er zijn aanwijzingen dat het voor meer dan 1 miljoen LVB mensen lastiger wordt om zonder problemen én zonder ondersteuning mee te doen in de steeds ingewikkelder wordende samenleving. Bij het zoeken naar verbeteringen doet  het IBO rapport een dringend beroep op onder andere de Rijksoverheid, gemeenten en  uitvoerders van wet- en regelgeving om LVB-ers te betrekken bij het ontwikkelen én uitvoeren van beleid.  

Tegelijkertijd blijkt uit promotie onderzoek van Gustaaf Bos, dat het omgaan met LVB bij veel mensen voor het nodige ongemak zorgt. In zijn onderzoek naar ontmoetingen tussen buurtbewoners met én zonder beperking blijkt dat er sprake is van afwijzing door en ongemak bij mensen zonder beperking. Het anderszijn wordt als vervreemdend ervaren. Hij analyseert het ‘ongemak’ en pleit voor meer aandacht en ruimte voor ontmoetingen.

Uit de meer dan duizenden activiteiten van 10 jaar Prokkelweek, de prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking, blijkt dat er aan het begin van de ontmoeting bijna altijd wel een vorm ongemak wordt ervaren. Echter, door samen iets te ondernemen, of het nu een hightea maken is, samen sporten of een kijkje nemen bij elkaars werk: samen doen, vermindert het ongemak.

Speciaal voor beleidsmakers bij de landelijke én gemeentelijke overheid organiseert Stichting Prokkel 4 en 5 juni een ‘ontmoeting voorbij het ongemak’. Twee dagen zeilen met 12 duo’s op de tweemaster de Waterwolf. Als beleidsmedewerker/manager wordt je gekoppeld aan een opgeleide ervaringsdeskundige. Een LVB maatje die ervaring heeft opgedaan met reflecteren en feed-back geven, een maatje die jouw spiegelt. Twee dagen met elkaar en met de tien andere duo’s aan het werk én in gesprek.  Een mooie, intensieve opmaat voor het vorm geven van inclusief beleid.

Een professioneel coachingduo begeleidt het proces. Meer informatie en opgeven kan hier.

Geïnteresseerd in ontmoetingen op de arbeidsmarkt? Of in het ontwikkelen van uw persoonlijke leiderschapsstijl? Kijk dan bij een van de andere zeiltochten. 

Marian Geling
projectleider Stichting Prokkel en Stichting Netwerk Rondom
27 januari 2020