Uw gemeente nog inclusiever en toegankelijker voor mensen met een verstandelijke beperking?

Gebruik de Prokkelweek om dat samen met hen te ontdekken en te ervaren wat beter kan.

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met én iemand zonder verstandelijke beperking. Prokkelen gebeurt het hele jaar door, maar één week in het jaar staat het in de schijnwerpers. Maar liefst 27 zorgaanbieders maken actief gebruik van de Prokkelweek. Samen met hen en hun cliënten is er speciaal voor gemeenten een breed pakket aan mogelijkheden ontwikkeld.

De Prokkelweek is van maandag 8 t/m zaterdag 13 juni 2020

Vuelta Fiësta ProkkelSterrenslag maandag 8 juni
Honderd teams uit het hele land spelen samen een achtkamp. Elk team bestaat uit vijf mensen met én vijf mensen zonder beperking. Teams komen hiervoor uit het hele land naar Utrecht. Als gemeente kunt u, samen met mensen met een beperking, uw eigen lokaal team samenstellen. Met elkaar voorbereiden (hoe gaan we er heen, wat voor teamshirt trekken we aan) en zo elkaars mogelijkheden leren kennen en ontdekken waarmee je rekening moet houden. Teambuilding staat centraal. Dit jaar in het teken van de Vuelta. Er wordt gestart met een rijdende ronde voor alle duizend deelnemers. Rolstoelen, duo-fietsen, tandems, vier-fietsen al het rollend materieel is welkom. Gemeenten die u voorgingen zijn o.a. Stichtse Vecht, Montferland, Zeist, Bronckhorst en Hollands Kroon. Kosten € 500,- per team.

Samen op Koers          19&20 mei, 2&3 juni, 4&5 juni
Twee dagen lang zeilen op de Waterwolf, niet alleen, maar in duo’s.

U (wethouder, gemeenteambtenaar) wordt gekoppeld aan een opgeleide ervaringsdeskundige. Samenwerken staat centraal. Door samen voor het eten te zorgen en de zeilen te hijsen en te strijken, leert u elkaars leefwereld kennen. Zaken worden bespreekbaar gemaakt, ervaringen gedeeld. Een coachings-duo ondersteunt daarbij. Er is ruimte voor tien duo’s per afvaart. Na aanmelding volgt een intake gesprek en op basis daarvan vindt koppeling plaats. Drie data: 19&20 mei, 2&3 juni, 4&5 juni. Vertrek en aankomst vanuit Enkhuizen. Kosten € 1.350,- inclusief de deelnemersbijdrage voor een persoon met LVB.

Prokkelstagedag          donderdag 11 juni
Een eendaagse snuffelstage: kijken op het werk van de ander. Mensen met een verstandelijke beperking lopen een dag mee met de bode, in de catering of bij een van de buitendiensten. En menig wethouder heeft een dag opgetrokken met een LVB’er. Verkennen van arbeidsmatige (dagbestedings)mogelijkheden van mensen met een beperking, maar ook: Waar lopen mensen tegen aan en welke oplossingen hebben zij daarvoor zelf bedacht. In 2019 hebben meer dan 2.000 mensen met een verstandelijke beperking meegedaan aan de Nationale Prokkelstagedag. En in een aantal gemeenten hebben omgekeerde Prokkelstages plaatsgevonden: wethouders en raadsleden hebben een dag meegelopen met iemand met een verstandelijke beperking. Van mens tot mens.

BeleidsProkkel
Het kenmerkende van een BeleidsProkkel is dat het in groepsverband gebeurt. Ambtenaren en/of de gemeenteraad gaan in gesprek met een aantal mensen met een verstandelijke beperking. Onderwerpen kunnen divers zijn en worden samen bepaald. Wat te denken van stemmen, brieven, digitale toegankelijkheid of gescheiden afvalverwerking? Het heeft bij menigeen de ogen geopend en het beleid verbeterd.

Samen maken wij de wijk
Veel VG-woongroepen vinden het prettig de contacten met andere wijkbewoners te vergroten en organiseren een activiteit in de Prokkelweek. Soms in de eigen woning, soms met ondersteuning van en samen met anderen, zoals bijvoorbeeld met medewerkers van een bedrijf, ROC studenten of de muziekschool. Samen iets organiseren: bijvoorbeeld een hightea voor 70+ers uit de buurt of een alternatieve buurtschouw door in duo’s foto’s te maken van de buurt: waar word je blij van, verdrietig van, wat vind je mooi, of onplezierig. De mogelijkheden zijn talrijk en leiden over en weer tot meer verbindingen en bevorderen de leefomgeving.

Ook geïnspireerd en meedoen? Kom naar een netwerkbijeenkomst
In januari is er in elke provincie een zogeheten Prokkelnetwerkbijeenkomst.

Veelal bij een gemeente en met een openingswoord van de lokale wethouder. In een twee uur durende bijeenkomst ontdekken de deelnemers wat er mogelijk is, worden ervaringen gedeeld en concrete afspraken gemaakt.

Meer informatie en aanmelden kan op www.prokkel.nl

Stichting Prokkel
Stichting Prokkel is de drijvende kracht achter de Prokkelweek. Een kleine, niet gesubsidieerde organisatie met 2,3 fte. Sinds 2007 stimuleert en faciliteert ze overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven iets samen te ondernemen met mensen met een verstandelijke beperking en zo elkaar beter te leren kennen. Prikkelen i.c. Prokkelen nodigt uit tot in gesprek gaan, nadenken, reflecteren, veranderende beeldvorming en in beweging komen. Maar liefst 27 zorgaanbieders maken actief gebruik van de Prokkelweek en vergroten op die manier het sociaal netwerk en de mogelijkheden van hun cliënten. Steeds meer cliënten gebruiken de Prokkelweek, laten zien wat ze kunnen en vergroten zo hun kansen en mogelijkheden. Dé sleutel voor het creëren van een meer inclusieve samenleving.

De kosten voor het hele pakket zijn € 2.250 en bestaat ondersteuning bij het realiseren van
– 1 team voor de Vuelta Fiësta ProkkelSterrenslag – 10 deelnemers met en zonder VG
– 1 deelnemer aan ‘Samen op Koers’ – gekoppeld aan een ervaringsdeskundige
– ondersteuning en advies bij het realiseren van
o 5 Prokkelstages in uw gemeente
o 1 BeleidsProkkel in uw gemeente
o 1 samen maken wij de wijk Prokkel in uw gemeente

Meer informatie: Marian Geling, landelijk projectleider E: marian@prokkel.nl M: 06-27057594

PDF:

folder VN – Prokkel – gemeente