Verslag BedrijfsProkkel UWV SMZ Arnhem

Ik prokkel, jij prokkelt, wij prokkelen

Prokkeldag 2020
De Prokkelweek. Een week waarin organisaties, bedrijven, particulieren en mensen met een verstandelijke beperking samen komen om elkaar beter te leren kennen. Dit jaar loopt de week vol prikkelende ontmoetingen anders dan voorgaande jaren. Door het coronavirus zijn fysieke ontmoetingen niet mogelijk, maar dat weerhoudt de organisatie er niet van er weer een geweldige week van te maken. Op donderdag 11 juni stond UWV divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) in Arnhem op het Prokkel-menu.

‘De divisie SMZ keurt jongeren met een verstandelijke beperking en bepaalt hoeveel uren zij mogen werken en of zij in aanmerking komen voor een uitkering. Het is geen toeval dat juist deze afdeling is gekozen voor de Prokkeldag. Zo krijgen de deelnemers meer inzicht in de rol die UWV heeft, ook in hun leven’, vertelt Carmen Jacobs, management assistent districtsmanager SMZ, enthousiast.

Digitaal daten
Omdat de UWV-collega’s en de deelnemers aan de Prokkeldag elkaar dit jaar niet fysiek kunnen ontmoeten, vindt alles digitaal plaats via MS Teams. ‘We hebben vooraf even geoefend met een aantal deelnemers en dat ging helemaal goed. Gelukkig was dat ook zo op het moment zelf!’, vertelt Carmen.

Vraag maar raak
De deelnemers (twee groepjes van vier) konden vooraf vragen doorgeven die tijdens de prikkelende ontmoeting met SMZ werden beantwoord. Vragen over de criteria waarop de divisie mensen met een arbeidsbeperking beoordeelt, of over de verschillende manieren waarop UWV helpt bij het zoeken naar werk, kwamen voorbij.

Nuttige tips
Carmen: ‘We hebben niet alleen informatie gegeven maar zeker ook een aantal nuttige tips ontvangen van de deelnemers. Bijvoorbeeld hoe lastig het voor sommige mensen is om met DigiD in te loggen op de UWV-site.’
‘Fijn dat deze Prokkeldag doorgaat en dat we vragen kunnen stellen aan UWV!’, laat een deelnemer weten.
‘In het begin werden er wat moeilijke woorden gebruikt, maar toen ik daar wat van zei, werd er prima rekening mee gehouden!’, zegt een andere deelnemer.

Mooie, leerzame ontmoetingen
‘Ik ben blij dat we toch ook dit jaar, ondanks de geldende restricties, een mooie Prokkeldag hebben georganiseerd voor deze bijzondere doelgroep. De coronacrisis heeft ons extra geprikkeld om met beperkte middelen mooie en leerzame ontmoetingen te organiseren.’

Met dank aan
‘Ik durf wel te stellen dat het is gelukt, ook dankzij de enthousiaste bijdragen van mijn collega’s: manager SMZ Theo Hermsen, arbeidsdeskundige Annet de Grunt, teamondersteuner Davinia van Nessen en arbeidsdeskundige Jules Borgers’, besluit Carmen tevreden.