Baalderborg Groep actief in Prokkelweek 2022

De Baalderborg Groep is al meerdere jaren Full Partner van stichting Prokkel. In onze organisatie staat het motto ‘leef je leven’ bovenaan. Prokkelen past bij dit motto. Het biedt kansen om gezien te worden, om mee te doen, om eens te ervaren, om betekenis te geven aan taken in de maatschappij ook al heb je een beperking. Maar ook meepraten over beleid lokaal en landelijk. Kansen om je talenten te laten zien of te ontwikkelen, groeien in verschillende rollen die je zoal kunt hebben in de samenleving.

2022

Wat hebben we al gedaan?

Dit voorjaar hebben er in 5 gemeenten van de 6 waarin we werkzaam zijn stemduo’s meegedaan tijdens de verkiezingen. Een hele mooie ervaring voor een aantal cliënten. Hoe is het om zelf vrijwilliger te zijn op een stembureau? Het bleek een ervaring te zijn waarin je duidelijk merkt dat je van betekenis bent voor de samenleving ondanks je beperking. Gewoon meedoen dus!

Wat gaan we nog doen?

We werken al vaak samen met studenten van het Alfa-college in Hardenberg. Er wordt les gegeven op locaties bij de Baalderborg Groep en her en der vinden regelmatig ontmoetingen plaats. Maar de komende weken werken studenten van het 1e jaar samen met clientmedewerkers van de Baalderborg Groep aan het maken van een portfolio. Een document waar je in je werk veel aan kunt hebben en wat studenten gewend zijn om te maken. Het is een project van meerdere weken samenwerken en leuke dingen doen. Dat wordt dus 5 donderdagen een uur prokkelen en in de Prokkelweek is hiervoor een activiteit in het centrum van Hardenberg bedacht waarbij we gebruik maken van het spel ProkkelOpPad!

BeleidsProkkels

Ook dit jaar doen er weer cliënten mee aan BeleidsProkkels. Daar hebben ze wel een dagje reizen voor over! De mensen in Den Haag ontmoeten graag mensen met een beperking om hun mening en ervaring te horen. Maar ook het UWV zet zich in voor onze cliënten,. Daarnaast zullen een tweetal beleidsmedewerkers van de gemeente Ommen en Hardenberg samen met cliënten deelnemen aan “Iedereen doet mee in de gemeente”.

Prokkelen in de buurt

In Emmen wordt er in de wijk Emmerhout elk jaar een leuke prokkel voorbereidt. Dit jaar zal dat in het teken staan van wandelen. Wandelen is een leuke sportieve manier om elkaar beter te leren kennen. Emmen heeft een Kabouterpad welke een aantal herstelwerkzaamheden kan gebruiken. Cliënten gaan meehelpen om er weer een mooi pad van te maken en tegelijk zal er natuurlijk gewandeld worden!

Tevens zal men deelnemen aan de nationale sportweek in september. De sportcoaches organiseren een sportmarkt waar lokale organisaties aan kunnen deelnemen. Vanuit de Baalderborg Groep en De Trans wordt hierin samengewerkt om een eigen leuke kraam te bedenken en waaraan iedereen mee kan doen.

Informatie

LocatieDatum

06 jun 2022

Contactpersoon


e-mail:
tel: