BeleidsProkkel Philadelphia (Min. BZK SSC-ICT) – Omgekeerde BeleidsProkkel 2024

De medewerkers van de Servicedesk SSC-ICT gaan op werkbezoek bij Philadelphia.
Na een succesvol werkbezoek op locatie bij BZK is het nu tijd voor een werkbezoek bij de deelnemers.

Hoe is de verkiezingstelefoon bevallen? 
Wat zijn de ervaringen en inzichten die opgedaan zijn en misschien ook wel geholpen hebben tijdens de verkiezingen?
De medewerkers van de Servicedesk zijn hier maar al te benieuwd naar en gaan deze informatie ophalen door middel van een omgekeerd werkbezoek!

Datum:
Maandagochtend 10 juni 2024

Tijd:
Inloop vanaf 09:30
Ochtendprogramma
       Terugblik op het werkbezoek
       Ervaringen delen
12:00 lunch en afsluiting

Locatie van het werkbezoek:
Philadelphia
Wijerstraat 1
3811 MZ Amersfoort

 

Informatie

LocatieDatum

10 jun 2024

Contactpersoon


e-mail:
tel: