Inclusieve stembureaus 2024

Stichting Prokkel gaat door met de campagne 'Inclusieve Stembureaus', waarbij iemand met een (licht) verstandelijke beperking actief is als stembureaulid, samen met een ander stembureaulid, het 'maatje'. 
Het doel is bij te dragen aan een inclusieve samenleving: de campagne laat zien dat mensen met een verstandelijke beperking meer zijn dan hun beperking en van betekenis willen en kunnen zijn in de samenleving. Het vergroot tegelijkertijd hun interesse voor de democratie en het stemrecht, zowel bij henzelf als bij mensen in hun omgeving.

Bij de Europese verkiezingen van 6 juni 2024 streven we naar minimaal 250 gemeenten met een stembureau met daarin een duo bestaande uit een persoon zonder en met (licht) verstandelijke beperking.

Meer weten of meedoen?
Klik hier

Informatie

LocatieDatum

06 jun 2024

Contactpersoon


e-mail:
tel: