Ministerie van OCW – BeleidsProkkel 2023 – Basisonderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseert een BeleidsProkkel.
Deze Prokkel is bij en met de afdeling basisonderwijs. Dit jaar gaan ze graag in gesprek over drie onderwerpen: verbeteren van leren, meedoen in de samenleving en fijne leeromgeving.
Welke tips en tops heb jij voor hen? Zodat zij dit kunnen delen met basisscholen in Nederland.

Wil jij hierover meepraten, meld je dan aan voor deze BeleidsProkkel.

Voor wie
Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
Er is plaats voor 6 tot 10 deelnemers.

Locatie:
Deze BeleidsProkkel is in Den Haag, bij het ministerie van OCW.

Datum:
De datum van deze BeleidsProkkel is donderdag 8 juni 2023, tijdens de Prokkelweek.
Het duurt van 10.30 tot 15.30 uur.

Informatie

LocatieDatum

08 jun 2023

Contactpersoon


e-mail:
tel: