Ministerie van VWS – BeleidsProkkel 2023 – Eenzaamheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) organiseert een BeleidsProkkel. 
Dit ministerie houdt zich bezig met o.a. corona, gehandicaptenzorg, onbeperkt meedoen, sport en bewegen.

Deze Prokkel gaat over eenzaamheid.
Hoe maak je vrienden, hoe kun je van betekenis zijn voor elkaar?

Voor wie
Voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
Er is plaats voor 8 tot 10 deelnemers.

Locatie:
Deze BeleidsProkkel is in Den Haag, bij het ministerie van VWS.

Datum:
De datum van deze BeleidsProkkel is donderdag 8 juni 2023, tijdens de Prokkelweek.
Het duurt van 10.30 tot 15.30 uur.

Informatie

LocatieDatum

08 jun 2023

Contactpersoon


e-mail:
tel: