Talant actief tijdens Prokkelweek 2021

Talant actief tijdens Prokkelweek 2021

Activiteiten Talant:

Op 10 juni organiseert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een BeleidsProkkel over het VN-verdrag Handicap. Dit is een Prokkel voor duo's. Vier ervaringsdeskundigen van Talant doen mee. Zij zijn duo's met wethouders uit de gemeente Dantumadiel, De Fryske Marren, Heerenveen en Noardeast-Fryslân.

Op 10 juni organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een BeleidsProkkel over het klimaat, de effecten van klimaatsverandering en wat je zelf kan doen of al doet om klimaatsverandering tegen te gaan. Een ervaringsdeskundige van Talant gaat met andere deelnemers in gesprek met het ministerie hierover.
 
Prokkel-Ommetje in Joure. Een Prokkel-Ommetje is wel een heel bijzondere wandeling. Het is een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder. Samen wandelen is gezond én gezellig!

Over Talant:

Iedereen met een verstandelijke beperking en een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) kan een beroep doen op de 24-uurs zorg van Talant. Zij kunnen of mogen meestal niet alleen zelf beslissen, daarom is het samenspel met ouders, familie of andere naast betrokkenen óók heel belangrijk.

Globaal verdelen we onze cliënten in de volgende levensfases: kinderen van 0 tot 18 jaar, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Iedereen maakt een ontwikkeling door, want verandering hoort bij het leven. Daarom houden we – ook door de tijd heen – bij zowel opvang, wonen als dagbesteding rekening met leeftijd, levensfase en zorgvragen.

Een plek voor opvang, wonen of dagbesteding is pas fijn als het vertrouwd voelt. Zorg gaat in de kern om menselijk contact en wij zijn daarin – op z’n Fries – heel nuchter en noflik.

De Prokkelweek bestaat mede door de inzet en bijdrage van 25 Full Partners, waar Talant er één van is.

Informatie

LocatieDatum

07 jun 2021
t/m
12 jun 2021

Contactpersoon


e-mail:
tel: