Humanitas DMH ondersteunt gedetineerden in PI Dordrecht

Veel mensen in de gevangenis hebben een (licht) verstandelijke beperking. Daarom wordt jaarlijks bij meerdere penitentiaire inrichtingen (PI’s) een BeleidsProkkel georganiseerd.

Want bij de PI gaan ze graag met mensen met een (licht) verstandelijke beperking in gesprek: hoe kun je er voor zorgen dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking niet in de gevangenis terecht komen, hoe kun je omgaan met een gevangene met een (licht) verstandelijke beperking en hoe zorg je ervoor dat een gevangene durft te zeggen wanneer hij iets niet begrijpt?

PI Dordrecht organiseert voor de vijfde keer een BeleidsProkkel. Zij werken hierin nauw samen met Humanitas DMH en doen dat al sinds hun eerste Prokkel 4 à 5 jaar geleden.

En inmiddels is daar meer uit voortgekomen: Humanitas DMH zit nu namelijk ook 1 dag per week in de PI om gedetineerden te ondersteunen die weer teruggaan naar de maatschappij. Dat is voor velen een moeilijk moment, omdat ze dan weer terugkomen in de oude situatie. En dan is het fijn als je geholpen wordt om de draad weer op te pakken.

Een hele mooie samenwerking tussen Humanitas DMH en PI Dordrecht, voortkomend uit de Prokkelweek!
Andere gevangenissen volgen hun voorbeeld. Ook bij de PI’s in Heerhugowaard, Leeuwarden en Rotterdam zijn dit jaar BeleidsProkkels. En de verslavingsreclassering in Utrecht heeft zich ook aangesloten! Zo komt er over en weer steeds meer kennis over elkaars leefwerelden.

Ook geïnteresseerd? Klik hier voor meer BeleidsProkkels.