Prokkelen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Door verslaggever Jeroen van Berkelaar (ervaringsdeskundige Hartekamp Groep):

Op donderdag 8 juni 2023 zijn Jeroen, Yoran, Donald en Herma – allen van de Hartekamp Groep – naar het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties (afgekort BZK) geweest voor een Prokkel over de toegankelijkheid van de verkiezingen.

De dag werd geopend met een gesprek met de directeur-generaal van het ministerie van BZK.
Bij het ministerie van BZK vinden ze dat iedereen meetelt en dat vinden wij ook.
Donald had op de computer een rad van kennis gemaakt.
Op dat rad stonden vragen over je ervaringen op het stembureau.
Iedereen vond dit een leuke manier om in gesprek te gaan.

Inmiddels was het lunchtijd geworden en kregen wij een heerlijke en gezonde lunch aangeboden.
Na deze lunch kregen we een workshop van PRODEMOS.
Daarna kregen we een rondleiding en gingen we eerst naar de postkamer vervolgens werden we door de kamermeester naar de kamer van staatssecretaris Alexandra van Huffelen gebracht waar we nog even met elkaar gepraat hebben.

Tot slot gingen we ook nog even naar de 36ste verdieping om van het prachtige uitzicht te genieten.
We konden zelfs de zee zien! Zie de middelste foto hieronder.

Ervaringsdeskundigen van de Hartekamp Groep hebben meegewerkt aan het programma van deze BeleidsProkkel.
Natuurlijk zijn ze dan ook bij de uitvoering ervan.
Naast hen hebben er nog 11 deelnemers mee gedaan.