Van BeleidsProkkel naar Sociaal Vergaderen

Interview met Elly Grevers van Stichting Philadelphia Zorg

Voor Elly Grevers, werkzaam bij Philadelphia in Den Haag, heeft de Prokkelweek veel betekend voor de cliënten én voor haarzelf. Want sinds een half jaar is ze geen woonbegeleider Zorg en Wonen meer, maar projectleider dagbesteding Gewoon Binck en Sociaal Vergaderen bij cluster Werk en Begeleiding van Philadelphia. Hier het verhaal van Elly:

“Onze cliënten van locatie Schelpenhof doen al vanaf het eerste uur mee aan de ProkkelSterrenslag. Het eerste jaar met een team van de lokale Rabobank. Toevallig had ik ergens gelezen dat de Rabobank zich in wilde zetten voor de samenleving, dus ik dacht, die ga ik vragen om met ons mee te gaan naar Utrecht. En dat is eigenlijk het begin geweest. Daarna hebben de medewerkers van de Rabobank nog jaren voor ons gekookt op de locatie en meegegeten.

Daarna hebben we ons meer gericht op samenwerking met ministeries. De cliënten hebben naast de ProkkelSterrenslag ook meegedaan aan BeleidsProkkels van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Afgelopen jaar zijn we met ambtenaren van VWS naar de ProkkelSterrenslag geweest. Daarna hebben we ook met hun contact gehouden. Dat heeft tot twee hele concrete activiteiten geleid. Zo hebben bewoners afgelopen jaar bij het ministerie van VWS meegeholpen in de bedrijfskantine en hebben we een informatiemarkt georganiseerd waarbij we hebben laten zien hoe Digicontact werkt en wat er met 3Dprinters gemaakt kan worden. Ook hebben we gesproken met minister Hugo de Jonge over hoe belangrijk het is om mee te doen in de maatschappij. Er zijn nu gesprekken gepland om tot structurele samenwerking kunnen komen. De medewerkers bij VWS weten ons nu te vinden en dat is heel fijn”.

Met het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt Elly al wel structureel samen. Daar zijn ze het project Sociaal Vergaderen gestart. Cliënten helpen mee bij vergaderingen en bijeenkomsten. Bijvoorbeeld bij de garderobe of in de catering.

Elly vervolgt: “Die samenwerking is een win-win situatie. In het begin vonden we het wel heel spannend, rondlopen bij het ministerie. Nu niet meer, we worden gerespecteerd en gezien. We hebben meer zelfvertrouwen. We vinden het heel fijn dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen. De ambtenaren van het ministerie gaan minder gehaast de vergadering in na een kopje koffie van één van de cliënten en haalt hierdoor meer uit zijn vergadering. Waar zo’n Prokkelweek al toe kan leiden”.

Tips van Elly:

  • Wissel adressen uit
  • Gebruik LinkedIn om contact met elkaar te onderhouden
  • Stuur foto’s van activiteiten die je samen hebt gedaan
  • Nodig mensen uit op je locatie
  • Houdt het contact warm, door zo nu en dan te mailen of langs te gaan.

Wil jij ook geïnterviewd worden, laat het ons weten via info@prokkel.nl.
We bellen je en zetten samen met jou het verhaal op papier.