Draaiboek ProkkelDialoog in Kleur

Uitgangspunt

In dialoog gaan is met elkaar in gesprek gaan. Bij een dialoog gaat het om vertellen en luisteren naar elkaar. Heel open, zonder te oordelen. Je oordeelt niet over het uiterlijk van iemand. Of wat iemand doet of zegt. Het gaat om het beter begrijpen van elkaar. Dat past ook heel goed bij de Prokkelweek. In Zeist hebben ze daarvoor Dialoog in Kleur bedacht.

Bij ProkkelDialoog in Kleur ga je samen een schilderij maken. Door samen 1 schilderij te maken leer je elkaar beter kennen. In dit draaiboek vind je daarover meer informatie. Hoe je het kunt organiseren. Wat je ervoor nodig hebt. En hoe je het kunt gaan doen.

De activiteit

Duo’s gaan samen 1 schilderij maken. Op dit schilderij laten ze zien wat ze verbindt.


ProkkelDialoog in Kleur kun je gebruiken

 • om buurtbewoners met en zonder beperking met elkaar in contact te brengen;
 • om kinderen met elkaar in contact te brengen: bijvoorbeeld leerlingen van het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs, of leerlingen van een middelbare school en het VSO;
 • als een eerste kennismaking voor een groep mensen die samen een gebouw delen. Dat kan een buurtcentrum zijn, maar ook een muziekschool of bibliotheek;
 • als een eerste kennismaking voor mensen die met elkaar gaan werken of een andere activiteit, samen gaan doen, zoals bijvoorbeeld bij elkaar in een appartementengebouw gaan wonen;

Het kan het begin zijn van een langdurigere verbinding.

Voorbereidende werkzaamheden

 • Er zijn net zoveel mensen met als zonder beperking aanwezig. Het minimum aantal is dus 2. Er is geen maximum aantal. Per 7 tot 10 duo’s zijn er twee dialoogbegeleiders nodig;
 • Een lokale zorgaanbieder, een oudervereniging of een cliëntenorganisatie kan je in contact brengen met mensen met een beperking;
 • Mensen zonder beperking kun je via een organisatie benaderen. Bijvoorbeeld via een welzijnsorganisatie, via een school (ROC, HBO-opleiding) of via de gemeente of een bedrijf;
 • Zoek een geschikte locatie. Vraag van te voren of er geschilderd mag worden. Zorg dat er voldoende tafels en stoelen zijn die je eventueel kunt bekleden met plastic;
 • Zorg voor verf, bordjes, kwasten, waterpotjes en schildersdoeken. Het hoeft geen professioneel materiaal te zijn. Bij de Action of Xenos kun je bruikbare materialen kopen;
 • Je kunt staande schildersezels gebruiken, informeer daar naar bij bestaande organisaties van amateurkunstenaars of een andere culturele organisatie. Je kunt ze ook zelf maken.;
 • Het totale programma duurt 2 uur. Het voorbereiden en opruimen kost ook ongeveer 2 uur.

Onderdelen op de dag zelf

 • Zorg dat iedereen een naamsticker heeft. Dan helpt bij het onthouden van de namen;
 • Leg de deelnemers uit wat de bedoeling is. Maak afspraken wat er na de tijd met de schilderijen gebeurt;
 • De begeleiders lopen rond, verversen het water en helpen waar nodig het gesprek op gang;
 • Belangrijk bij Dialoog in kleur is hoe je begint. Een vraag die je allebei makkelijk kunt beantwoorden. Dit is bijvoorbeeld: ‘Waar word ik blij van?’ of ‘Wat is moeilijk voor mij?’;
 • Opdracht 1: terwijl je met elkaar praat over wat je blij maakt (of moeilijk is), zoek je samen wat voor beide personen, in ieders leven belangrijk is;
 • Opdracht 2: schilder het gevonden raakvlak samen op het doek. Het blijkt dat het gesprek zich daardoor verdiept;
 • Zorg dat er bij elk duo informatie over de spelregels ligt (de dialoogregels), de bijlage ‘Hoe ga je het samen doen?’, het evaluatieformulier (‘Hoe ging jullie ProkkelDialoog?’).

Wat is er voor nodig om dit te organiseren

Een klein team bestaande uit:

 • iemand die de mensen regelt en contacten onderhoudt met de organisaties en de mensen die meedoen;
 • een persoon die de deelnemers benadert en afspraken maakt over tijden, vervoer, voorbereidingen en dergelijke;
 • een persoon die alle spullen voor de dag zelf regelt.

Spreek met elkaar af hoe je de coördinatie regelt. Dit geldt zowel voor de voorbereiding als de dag zelf.

Aandachtspunt

Deze Prokkel is zeer variabel, je kunt het met allerlei verschillende mensen doen: jong, oud, kinderen, volwassen, het gaat om het met elkaar in contact komen.

De dialoogregels

 • Je spreekt over jezelf;
 • Je luistert als de ander praat;
 • Je laat de ander uitpraten. Je praat niet door elkaar heen;
 • Het gaat niet om gelijk krijgen. Je hoeft de ander niet te overtuigen dat jij gelijk hebt;
 • Gebruik geen moeilijke woorden;
 • Wees vriendelijk naar elkaar;
 • Laat stiltes vallen. Het mag best stil zijn als iemand iets heel moois zegt.

Dit draaiboek is gebaseerd op de methode ‘Dialoog in Kleur’ van de Dialooggroep Zeist. Zij hebben in 2018 deze werkwijze ontwikkeld samen met Prokkelambassadeur Gerrit. Het volledige werkboek is te bestellen bij inicaloe@gmail.com.

Voor organisatoren van een ProkkelDialoog in Kleur vind je hier een aantal tips en suggesties. Bijvoorbeeld welke materialen je nodig hebt, wat je van tevoren klaar kunt leggen en ook een evaluatieformulier. Veel plezier!

Documenten met regels die je uit kunt printen en bij de dialoog kunt neerleggen om te gebruiken: