Inclusieve stembureaus – info voor vrijwilligers

Veelgestelde vragen

Hieronder staan de veelgestelde vragen voor vrijwilligers met en zonder licht verstandelijke beperking (LVB). Staat je vraag er niet bij, neem dan gerust contact op.

Op het stembureau werken vrijwilligers. Het is goed als de bezetting van het stembureau een afspiegeling is van de samenleving. Dus dat er ook mensen met een verstandelijke beperking vrijwilliger zijn. Doordat zij vrijwilliger zijn, zien mensen zonder beperking dat mensen met een beperking ook mee kunnen doen in de samenleving en vrijwilliger kunnen zijn, net zoals ieder ander.

Mensen die komen stemmen, zien meestal niet dat er een Prokkelduo meedoet. Dat is heel fijn. Als persoon met een beperking wordt je net zo behandeld als alle andere vrijwilligers.

Meestal zit je op een rustig stembureau. Dan heb je ook meer tijd om kennis te maken met de andere vrijwilligers. Het is fijn om op zo andere mensen te leren kennen. Dus niet alleen je maatje, maar ook de andere vrijwilligers.

Daarnaast zien mensen met een verstandelijke beperking ook hoe het stemmen werkt. Ook dat is belangrijk.

Hoe je mee kunt doen, hangt af van wat jij wil en kan. Er zijn verschillende taken mogelijk:

  • Je vormt samen met iemand zonder beperking een Prokkelduo: dan draai je een volledige dienst met ervoor de training en toets die iedereen doet. Je kan dit met je maatje doen en als je die niet hebt, wordt je gekoppeld aan iemand. Samen tel je dan voor één vrijwilliger op het stembureau. Vraag om een plek op een rustig stembureau.
  • Je doet mee als reguliere vrijwilliger: dan word je ingezet net zoals alle andere vrijwilligers en doet een volledige dienst, de reguliere training en toets. Dit is mogelijk als je al eerder op een stembureau hebt gewerkt (bijvoorbeeld als duo). Het is goed om het op hetzelfde stembureau en met dezelfde voorzitter als de vorige keer te doen.
    Voor deze verkiezingen wordt dit afgeraden. Omdat heel weinig voorbereidingstijd hebben, hebben ze niet altijd genoeg vrijwilligers. Soms ben je dan een van de drie vrijwilligers. Dat betekent dat je niet even weg kunt gaan of eerder stoppen. Want dan moet het stembureau dicht.
  • Starter: je gaat een paar uur meekijken en er is geen training nodig. Bij voorkeur doe je dit op een wat rustiger stembureau.
  • Welkomstteam: dan ga je één dagdeel stemmers wegwijzen, koffie en thee verzorgen. Je doet dit alleen, maar kan altijd bij een vaste vrijwilliger terecht met vragen. Bij voorkeur op een wat drukker stembureau zoals het gemeentehuis, want dat heb je lekker wat te doen.

Geef bij je aanmelding aan wat jij het liefste wilt gaan doen.

Je kunt je aanmelden bij stichting Prokkel, klik hier. Wij sturen je aanmelding door naar de gemeente. Van de meeste gemeenten weet stichting Prokkel wie de contactpersoon is van de verkiezingen. Die neemt dan contact met jou op.
Heb je al eerder meegedaan? Dan kan het zijn dat je een uitnodiging krijgt van de gemeente. Je kunt je ook daar aanmelden. Zet dan Prokkel bij je naam. Dan weet de gemeente dat je deel bent van een Prokkelduo. Het is fijn als je je ook meldt bij stichting Prokkel. Dan tel je ook mee bij de landelijke cijfers.

Je kunt je aanmelden bij de organisatie waar je begeleiding van krijgt of dagbesteding hebt. Zij kunnen kijken hoe ze een maatje voor je kunnen vinden. Je kunt natuurlijk ook zelf iemand uit je omgeving vragen. Kom je er niet uit, neem dan met contact op met ons. Wij kunnen je verder helpen.
Stichting Prokkel werkt samen met een paar landelijke bedrijven. Zij vragen hun medewerkers om Prokkelduo te worden. En soms vraagt de gemeente aan haar andere vrijwilligers of ze Prokkelduo willen zijn.

Je kunt je het beste aanmelden bij stichting Prokkel. Stichting Prokkel stuurt je aanmelding door naar je gemeente. Wij vragen of de gemeente contact met jullie opneemt.

Sommige mensen hebben al een maatje of vinden er snel eentje in hun omgeving. Maar niet iedereen en dat is niet erg. Je kunt mensen in je omgeving vragen mee te helpen zoeken. Je kunt ook kijken in deze lijst of er in jouw gemeente al iemand zich heeft aangemeld. Je kunt je zelf ook op die lijst zetten. Dat doe je door dit aanmeldformulier in te vullen.

Nee, het maakt niet uit. Misschien wil je het met iemand doen die je al kent of vindt je het juist leuk om een nieuw iemand te leren kennen. Het kan bijvoorbeeld ook heel leuk zijn om iemand anders uit de buurt te vragen, bijvoorbeeld vrienden, familie of buren. En stichting Prokkel werkt ook samen met een paar landelijke organisaties. Medewerkers daarvan melden zich ook aan als maatje.

Je kunt dit dit aanmeldformulier invullen. Wij nemen dan contact met je op. En koppelen je.

Duo’s of mensen die reguliere werkzaamheden gaan doen, moeten een digitale training en toelatingstoets doen. Van de gemeente ontvang je hierover bericht. Je kunt je alleen of samen voorbereiden, meestal moet je de toets alleen maken.
Kijk je een paar uurtjes mee, dan hoef je deze gemeentelijke training niet te doen.
En als je deel uitmaakt van een welkomstteam hoef je deze training ook niet te doen.

Stichting Prokkel organiseert ook voorbereidingsactiviteiten, samen met ervaringsdeskundige Lieke. Het zijn online bijeenkomsten en ze heten ‘online les met Lieke’. Ze worden heel vaak gegeven. Je kunt net zo vaak meedoen als je wilt. Ze staan onder de ‘agenda’. Daar vind je ook de aanmeldknop.

Spreek in overleg met de stembureau voorzitter af welke werkzaamheden je gaat doen. Als je met een maatje bent, wil je misschien wel samen één taak uitvoeren of allebei een andere taak. Dat regel je op de dag zelf.

Er zijn verschillende taken mogelijk. Bijvoorbeeld: kiezers ontvangen bij de ingang, stempassen + ID van kiezers controleren, stembiljet + potlood overhandigen, bij de stembus staan, of stemmen tellen.

Ja, dat moet weer opnieuw. En leuk dat je weer van de partij bent!
En je moet ook weer de e-learning van de gemeente doen. Dat moet iedereen elke keer opnieuw doen.

Mensen die zich op een stembureau gaan inzetten als duo of alleen, moeten allemaal dezelfde e-learning doen. doen. Zo weet de gemeente zeker dat je goed voorbereid kunt starten. Er is geen aparte training en toets voor mensen met of zonder beperking. Je kunt de toets meerdere malen maken, als het niet in één keer lukt. Heb je moeite met de toets, dan kun je ook met iemand samen de uitlegvideo’s kijken en erna nog een keer proberen. Het is helemaal niet erg als het in een keer lukt. Het is online, dus via een website.

Starters hoeven de e-learning van de gemeente niet te doen. Het is wel belangrijk dat zij meedoen aan een van de “online les met Lieke”. Zo weet je wat er op het stembureau gebeurt.
Als onderdeel van een welkomstteam hoef je ook de e-learning van de gemeente niet te te doen. Ook dan is het belangrijk mee te doen aan “online les met Lieke”.

Elke gemeente organiseert de voorbereiding zelf. Daarom kunnen de toetsen er gemeente verschillen. Je krijgt de link tussen de 4 en 6 weken van tevoren. Je doet die vanuit huis, op de computer.

Je kunt eerst de uitlegfilmpjes een paar keer bekijken of de tekst een paar keer doorlezen en dan pas de toets doen. Stichting Prokkel organiseert in september en oktober ook online bijeenkomsten, daar kun je met anderen jezelf voorbereiden, krijg je tips en tops en kun je ervaringen delen. Je kunt starten met leren, zodra je de informatie hebt gekregen van de gemeente.

Op deze lijst kun je zien of jouw gemeente al heeft aangegeven dat ze mee wil doen. Als dat niet zo is, mag je je toch aanmelden via dit aanmeldformulier.

Wij sturen dan je aanmelding door naar de gemeente en vragen of ze meedoen.

Dat hoeft niet per se. Je kunt je bij ons aanmelden en dan sturen wij de aanmelding door en gaan praten met de gemeente.

De voorzitter van het stembureau weet dat er een Prokkelduo komt. Soms weten de andere vrijwilligers het ook, soms niet. Als het zo is, dat de andere vrijwilligers het niet weten, dan kunnen jullie gewoon uitleggen wie jullie zijn en waarom jullie als duo komen.

De gemeente deelt de vrijwilligers in. Je kunt dus niet zelf kiezen, maar je kunt wel aangeven of je naar een rustig of druk stembureau wilt gaan.

Het kan zijn dat je al eerder stembureau vrijwilliger bent geweest. En dat je het deze keer alleen wilt het deze keer alleen wilt doen. Je kunt dat aangeven op je aanmeldformulier. Als de gemeente het goed vindt, dan wordt je op het stembureau geplaatst waar je vorig jaar ook als vrijwilliger gewerkt hebt. En met dezelfde voorzitter. Voor de komende verkiezingen raden wij dit af. Dat komt omdat de voorbereidingstijd heel kort is en sommige gemeenten te weinig vrijwilligers hebben. Dan ben je een van de (minimaal) drie vrijwilligers. En kun je niet even stoppen of eerder weggaan, want dan moet het stembureau dicht. En dat is niet fijn.

Hier staan reacties van vorige keren.

Koffie, thee en iets lekkers is er altijd wel, maar of er ook lunch en in de avond iets te eten is, hangt af van de gemeente. Dit staat altijd in de brief die je van de gemeente krijgt.

Of je een vergoeding krijgt, hangt van de gemeente af.

Als je de training en de toets hebt gedaan, wordt je officieel benoemd. Dan krijg je ook dezelfde vergoeding als de andere vrijwilligers. Als je minder uren werkt dan de andere vrijwilligers, krijg je vaak een deel van de vergoeding.