Aanmelden: Beleidsprokkels + Eerste en Tweede Kamer

Ook dit jaar kun je weer stagelopen bij de Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast bieden verschillende ministeries Beleidsprokkels aan. Het doel hiervan is in gesprek te gaan met ambtenaren en politici over het maken van beleid. De nadruk ligt hierbij op de inbreng van ervaringsdeskundigheid. De kloof tussen veelal hoogopgeleide professionals en mensen met een beperking is soms groot. Er wordt wel óver mensen met een (licht) verstandelijke beperking gesproken, maar hun ervaringen en meningen worden niet altijd gehoord. Dit terwijl zij juist zelf het beste kunnen zeggen wat wél goed gaat en wat niet en wat er dus misschien veranderd moet worden.

Aangemelde Prokkels 

Den Haag, 3 juni 2015. Prikkelstage op ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. FOTO MINSZW/VALERIE KUYPERS– Bij de Penitentiaire Inrichting (PI), oftewel de gevangenis in Dordrecht en Leeuwarden willen ze graag in gesprek met ervaringsdeskundigen. Hoe kun je er voor zorgen dat er minder mensen met een (licht) verstandelijke beperking in de gevangenis komen? En wat als ze er tóch in komen? Wat kun je dan doen om te zorgen dat het goed met ze gaat?

Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie maakt graag gebruik van inbreng van ervaringsdeskundigen. Zij organiseren een Beleidsprokkel waarbij mensen met een beperking in gesprek gaan met de mensen die beleid maken.

– Het Ministerie van VWS is als eerste ministerie begonnen met BeleidsProkkels. Ambtenaren van het ministerie gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen over verschillende beleidsonderwerpen.

– Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt graag gebruik van inbreng van ervaringsdeskundigen. Tijdens de Nationale Prokkelstagedag kan een aantal mensen stage komen lopen. Het programma wordt nog ingevuld.

– Tijdens de Prokkelstagedag kunnen dertig mensen met een verstandelijke beperking stage lopen bij de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag. Er zijn verschillende mogelijkheden: stages bij de ondersteunende diensten zoals restaurant, bodedienst en beveiliging. En er zijn stages bij Kamerleden.

Wil je meer informatie? Mail ons dan via info@prokkel.nl.