Bestuursverslag (incl. jaarbericht) en jaarrekening 2021

Stichting Prokkel heeft een gebroken boekjaar, het loopt van 1 augustus tot 31 juli. Dus deze keer een volledig boekjaar in coronatijd.
Wie denkt dat er niet veel ontmoetingen zijn geweest, die heeft het mis. Juist mensen die elkaar anders niet zo gauw tegenkomen, hebben elkaar ontmoet. Hoe mooi is het om via citaten hun ervaringen te lezen? Of het nu een MBO student, een secretaresse bij het UWV of een wethouder is, ze vertellen in eigen woorden wat Prokkelen hen heeft gebracht.

Juist doordat bijeenkomsten online waren, gingen mensen uit het hele land met elkaar in gesprek. Juist doordat mensen vanuit huis werkten, werden overeenkomsten ontdekt. Juist doordat er elke maand wel iets te doen was, ontstonden er nieuwe inzichten én nieuwe vriendschappen. En dat is wat je terug leest in het jaarverslag. Natuurlijk wordt er ook verantwoording afgelegd over de financiën. Hoe mooi te zien dat dankzij – juist ook veel kleine – bijdragen er veel georganiseerd is.
Klik hier om het verslag te lezen: Bestuursverslag (incl. jaarbericht en jaarrekening 2020-2021 Stichting Prokkel

Zin om aan te sluiten? Altijd welkom.