De Zijlen, Dichterbij, Prisma en Triade nieuwe Full Partners

Ook in 2018 wordt het werk van de Stichting Prokkel voor de Prokkelweek mede mogelijk gemaakt door Full Partners. Full Partners leveren zowel een personele als financiële bijdrage en gebruiken de Prokkelweek als voorbeeld en inspiratie voor vele anderen in de samenleving. Met De Zijlen (terug van weggeweest), Dichterbij, Prisma en Triade als de drie nieuwste partners komt het aantal partnerorganisaties van de Prokkelweek op 21.

De Zijlen is na een jaar afwezigheid terug als Full Partner van de Prokkelweek. Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. Wie wil dat niet? De Zijlen biedt dit aan circa 1400 mensen van jong tot oud, met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Zij vinden dat alle mensen met of zonder beperking van betekenis zijn. Zo halen mensen met een verstandelijke beperking betekenis uit hun werk en draaien mee in de maatschappij. De Zijlen helpt mensen daarbij. In de provincie Groningen biedt De Zijlen het allemaal: wonen, kinderdagcentrum, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, werk en dagbesteding

Prisma is actief in Noord-Brabant. Zij helpen mensen met een verstandelijke beperking bij het verwerven van een eigen plek in de Brabantse samenleving. En dragen bij aan een waardevol leven, waarover de cliënt zelf regie voert. De cliënten worden ondersteund in alle levensfasen. Uitgangspunt daarbij zijn hun persoonlijke behoeften, individuele mogelijkheden en talenten. Prisma voelt zich betrokken bij het levensgeluk van de cliënten en heeft aandacht voor hun kwetsbaarheid.

Triade levert in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg. Zij bieden beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school. Triade helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen. Ze helpen mensen meer invloed op hun leven te krijgen. En zelfstandig te zijn, waar dat mogelijk is. Want hoe meer een mens zélf kan, hoe beter hij zich kan ontwikkelen. En hoe meer hij zichzelf kan zijn.

Dichterbij is actief in Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland. Waar anderen nog weleens uitgaan van je beperking, ben jij gefocust op wat je allemaal wél kunt. Dichterbij helpt je graag bij het onderzoeken van je mogelijkheden en ontwikkelen van jouw talenten; bij het verwezenlijken van je doelen en het waarmaken van je dromen. Thuis, op school en op locatie bij Dichterbij biedt men zorg en ondersteuning op maat.

Full Partners zijn organisaties die de Prokkelweek een warm hart toedragen en de Prokkelweek als een laagdrempelig instrument gebruiken voor het realiseren van een (meer) inclusieve samenleving. Cliënten worden hierbij actief betrokken. Bijvoorbeeld door onderwerpen aan te dragen voor BeleidsProkkels bij verschillende ministeries. Of door de Nationale Prokkelstagedag te gebruiken om zichzelf te ontwikkelen. Ook kunnen zij Prokkelambassadeur binnen hun instelling worden.

De volgende 21 organisaties zijn nu partner van Stichting Prokkel:
Abrona, Amerpoort, Aveleijn, Baalderborg Groep, Cordaan, De Hartekamp Groep, De Zijlen, Dichterbij, Elver, Estinea, de Hartekamp Groep, ’s Heeren Loo, Humanitas DMH, ORO, Philadelphia, Prisma, Reinaerde, Siza, SWZ, Talant, Triade en Vanboeijen.
Zie ook https://www.prokkel.nl/full-partners/

Ook andere instellingen en organisaties kunnen zich aansluiten en de Prokkelweek strategisch gebruiken om mensen met een beperking steeds beter hun plek te laten vinden in de samenleving.

Geïnteresseerd om Full Partner te worden? Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Marian Geling (marian@prokkel.nl, 06-27057594).