Met elkaar in gesprek tijdens het Prokkelsymposium (verslag Estinea)

Estinea heeft een erg mooi verslag geschreven over het Prokkel Jubileum Symposium van 15 november jl., zoals zij het hebben beleefd. Dit hebben zij gepubliceerd op hun website. En dit verslag willen wij graag met jullie delen:

 

Woensdag 15 november was het druk op het stadhuis in Arnhem. Zo’n 400 mensen met en zonder verstandelijke beperking vierden samen het feit dat de Prokkelweek 10 jaar bestaat. Dit deden ze onder de inspirerende leiding van Gijs Wanders en ervaringsdeskundige Ellis Jongerius. Estinea was ook ruim vertegenwoordigd met vijftien duo’s van iemand met en iemand zonder beperking. Een waardevolle dag waarin ontmoeten en elkaar beter leren begrijpen voorop stonden. 

 

Een Prokkel staat voor een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. De eerste week van juni vormt al 10 jaar de Prokkelweek: één week in het jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. En natuurlijk vormde deze prikkelende ontmoeting ook de basis van het symposium.

 

Vijftien Estinea-duo’s
Er deden meer dan 175 duo’s mee. Deze duo’s bestonden uit mensen met een verstandelijke beperking en beleidsmakers, bestuurders en beslissers. Als maatjes volgden zij samen het gehele programma. Vanuit Estinea deden vijftien duo’s mee: van wethouders van gemeente Bronckhorst, gemeente Montferland, gemeente Winterswijk en gemeente Oude IJsselstreek tot directeuren en managers van Hogeschool Arnhem Nijmegen, Graafschap College, Wonion en Estinea tot adviseurs en medewerkers van de Aaltense Uitdaging, het DELA Goededoelenfonds en Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg. Samen met vijftien mensen die ondersteuning krijgen vanuit Estinea volgden zij diverse workshops en waren ze het publiek bij ‘Prokkel draait doorrr’. Het jubileumsymposium vormde zo een geweldige inspiratiebron voor beleidsmakers, bestuurders, beslissers én ervaringsdeskundigen met een verstandelijke beperking.
Ingrid Wolsing, wethouder gemeente Montferland met Tom OverkampJan van der Velden met Theo Blom, sectordirecteur zorg, welzijn & sport van het Graafschap CollegeBram Frauenfelder met Erna Veenvliet, adviseur cliëntparticipatie bij Estinea

 

Échte ontmoeting
Dat het een inspiratiebron was bleek ook uit de reacties. André ten Berge, manager wonen bij Wonion en tijdens het symposium maatje van Marcel Schamp: ‘Ik vond het geweldig boeiend. Mooi om te zien hoeveel kwaliteiten mensen zoals ‘jij’ hebben.’ Wethouder Ilse Saris van gemeente Winterswijk voegt toe: ‘Het was een gezellige, nuttige en leerzame bijeenkomst met een gezellig maatje.’ ‘Ik vond het ook erg leuk en leerzaam’, bevestigt haar duo-partner Esther Aarnink. Theo Blom, sectordirecteur zorg, welzijn & sport bij het Graafschap College en Jan van der Velden geven samen aan: ‘Het was gezellig. We hebben veel geleerd.’ Theo voegt daarbij toe: ‘Ik heb ook veel van Jan geleerd. En goed leren luisteren.’ Beatrijs van Riessen, bestuurder van Estinea en maatje met Brenda van Hemert: ‘Deze dag en deze opzet zorgt voor échte ontmoeting. En voor echt met elkaar in gesprek zijn. Je ervaart wat echt belangrijk is. Zo waardevol.’

Bert Tenkink en Jaël Gunsing, individueel trajectbegeleider bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting De HunnerbergDeelnemers van de Zeddamseweg uit 's Heerenberg: Bram Frauenfelder, Mara Lisa Ruytinx, Heleen Ketelaar en Sharon Alverink

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop pitchen
Lisa Eggink, Catharina van der Velde en Clementine Bollen van Team Samen Sterk gaven samen met Ellen van Minnen van de Aaltense Uitdaging een workshop Pitchen. Dit was een succesvolle Prokkel van hun uit 2016 waarbij een aantal mensen op basis van hun interesses en talenten voor het lokale bedrijfsleven, gemeente en UWV pitchten. Zo lieten zij zien hoe belangrijk en waardevol de inzet is van de talenten van mensen met beperking/afstand tot de arbeidsmarkt. De workshop was een succes. En liet ook duidelijk zien en ervaren wat het belang is van passende werkplekken nu de wet sociale werkvoorziening (WSW) er niet meer is.

 

Uitdaging
Beatrijs van Riessen ging hier ook bij Gijs Wanders aan tafel nog over in gesprek. Beatrijs: ‘Er ligt een grote uitdaging bij ons als sector en bij werkgevers om de talenten en kansen voor mensen met een beperking te zien. En om hier actie op te ondernemen en samen meer begeleid werkplekken te realiseren. Samen kunnen we de stappen zetten naar een samenleving waarin iedereen echt z’n eigen plek heeft.’