Frion nieuwe partner van stichting Prokkel

Frion heeft zich als partner verbonden aan stichting Prokkel. Zichtbaar zijn, gehoord worden en meedoen: dat is waar Frion samen met alle andere partners van de stichting voor gaat. Door met elkaar samen te werken – landelijk, regionaal en lokaal – komt daarvoor meer aandacht. Zo vinden mensen met een verstandelijke beperking hun plek in de samenleving.

Mensen bij elkaar brengen
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Om te laten zien hoe belangrijk en waardevol deze ontmoetingen zijn, vindt ieder jaar een Prokkelweek plaats: één week als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar. Stichting Prokkel is de initiator van de Prokkelweek en organiseert jaarlijks verschillende Prokkelactiviteiten, om mensen te inspireren en bij elkaar te brengen.

De eerste ontmoeting
Op 6 oktober 2021 deden cliënten van Frion mee aan ProkkelOpPad (zie foto hierboven). Medewerkers van de gemeente Zwolle hebben samen met bewoners van Frion de buurt verkend. Dit door het uitvoeren van opdrachten en het beantwoorden van vragen. Gaandeweg kwamen de deelnemers erachter dat ze veel gemeen hadden en eigenlijk niet zo veel van elkaar verschillen. Een mooie stap voor de weg naar een inclusieve samenleving. Na deze eerste ontmoeting en bijzondere ervaring, was een samenwerking de logische vervolgstap.

Lokale en landelijke initiatieven
Stichting Prokkel stimuleert organisaties, bedrijven, particulieren én mensen met een verstandelijke beperking om samen iets te doen; tijdens de Prokkelweek en daarbuiten. Naast het initiëren van lokale activiteiten, maken bewoners en medewerkers ook gebruik van de landelijke activiteiten, zoals ProkkelMeetups en BeleidsProkkels. Zo worden kennis en ervaring gedeeld tussen mensen met én zonder verstandelijke beperking. En dat is belangrijk voor een samenleving waarin van betekenis zijn, gehoord en gezien worden centraal staat. Een doel van Frion graag aan bijdraagt.

Over Frion
Zorgaanbieder Frion, zorg die jou ziet, biedt in Noordwest-Overijssel professionele ondersteuning aan bijna 1.000 mensen met een verstandelijke beperking bij alle facetten van het leven en in elke levenswijze. Zij wonen, logeren of krijgen buitenschoolse opvang bij Frion. Ze krijgen begeleiding in eigen huis of in de klas, volgen dagbesteding en werken bij Frion. Achter hen staan 1.000 professionals. Frion is actief in Zwolle, Steenwijk, Zwartsluis en Hasselt.

Partners stichting Prokkel
De volgende organisaties zijn nu partner van stichting Prokkel:
Amerpoort, Amsta Karaad, ASVZ, Aveleijn, Baalderborg Groep, Cordaan, De Trans, De Zijlen, Dichterbij, Estinea, Frion, de Hartekamp Groep, ’s Heeren Loo, Humanitas DMH, Ons Tweede Thuis, ORO, Philadelphia, Reinaerde, Severinus, Sherpa, SWZ, Talant, Trajectum, Triade, Vanboeijen en Zuidwester.
Zie ook https://www.prokkel.nl/full-partners/

Ook andere instellingen en organisaties kunnen zich aansluiten en Prokkelen strategisch gebruiken om mensen met een beperking steeds beter hun plek te laten vinden in de samenleving.
Geïnteresseerd om partner te worden? Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Marian Geling (marian@prokkel.nl, 06-27057594).