Gemeenteraadsleden Molenlanden ontmoeten mensen met licht verstandelijke beperking

Op 12 juni ontmoetten de gemeenteraadsleden van Molenlanden de leden van de Wmo Klankbordgroep voor en door mensen met een licht verstandelijke beperking.

De gemeenteraadsleden werden actief meegenomen in het onderwerp communicatie.
Gesproken en geschreven taal en “non verbale” communicatie (gezichtsuitdrukking en lichaamshouding) zijn voor mensen met een verstandelijke beperking soms moeilijk te volgen.
Denk aan brieven van de gemeente of de belastingdienst, programma’s van politieke partijen enzovoort.
De gemeente Molenlanden heeft het project “Klare Taal” om duidelijke taal op de website en in brieven te gebruiken.
De aanwezigen gingen actief aan de slag met een stukje tekst.
Ze leerden dat het belangrijk is je in de lezer te verplaatsen. Korte zinnen en eenvoudige taal te gebruiken en een verhaal goed op te bouwen.

De leden van de Klankbordgroep bezoeken inloopgelegenheden voor mensen met een verstandelijke beperking en geven presentaties aan Wmo-consulenten en medewerkers van Sociaal wijkteams om signalen en ervaringen van inwoners met een verstandelijke beperking op te halen. Ze geven advies aan de gemeente om iets met die signalen te doen en lezen mee met brieven die de gemeente opstelt.