Genomineerd in de categorie Gouden Kanjers: KDC de Vuurtoren, Jenaplan basisschool Kristalla en Drenthe College

Al vele jaren vinden in Emmen tijdens de Prokkelweek bijzondere ontmoetingen plaats. Leerlingen van basisschool Kristalla gaan naar het kinderdagcentrum de Vuurtoren om samen met de kinderen daar allerlei leuke activiteiten te doen. Dit alles wordt begeleid door studenten van het Drenthe College. 

Een inclusieve samenleving 

Bij de Vuurtoren komen elke dag kinderen met een motorische en (licht) verstandelijke beperking. In de Prokkelweek ontmoeten leerlingen uit groep zes, zeven en acht van de Kristalla en de kinderen van de Vuurtoren elkaar. Het is altijd een groot project, dat bedacht en begeleid wordt door jongeren van het Drenthe College. Docent Corry Mepschen wil graag aan de mbo-studenten meegeven hoe belangrijk een inclusieve samenleving is. “Er deden drie klassen mee van de opleiding ‘maatschappelijke zorg’ en een klas ‘dienstverlening’. Die laatste verzorgde het eten en drinken. 

Een levendige boel

Elk jaar is het net weer even anders. “Zomer, sprookjes, beestenboel waren eerdere thema’s en dit jaar hadden we ‘In en rond het huis’.” Mariska Hakkenhaar, spelbegeleider bij de Vuurtoren, vond de activiteiten ook deze editie weer leuk bedacht. “Via een parcours kwamen de kinderen langs alle activiteiten. Zo konden ze schilderen op een groot doek dat tussen twee bomen hing, kleien en voelen, proeven en ruiken.” 

Het parcours liep langs het huis en door de belevingstuin van de Vuurtoren. Een mooie plek waar rolstoelschommels, een glijbaan, een zandbak en een levensgrote xylofoon te vinden zijn. “Het was een levendige boel, een wirwar van kinderen en erg gezellig. De kinderen waren allemaal enthousiast en de activiteiten vielen in de smaak. De sfeer en aankleding waren gezellig en het was erg leerzaam voor de kinderen van de Kristalla. Er waren kinderen die ook de rolstoel wilden duwen en ze hadden vragen over de rolstoelschommel in de tuin.” Corry kwam erna nog een basisschoolleerling tegen in de supermarkt. ‘Hee, u was toch ook bij de Prokkel, leuk was dat hè!’, zei hij. 

Positieve reacties 

De evaluatie onder jongeren van het Drenthe College leverde positieve reacties op. “Een van de studenten die eerst wat gedemotiveerd was en niet wist of de opleiding wat voor hem was, wilde graag op de achtergrond blijven. Nou, op de dag zelf deed hij volop mee en had heel veel plezier. Hij was verbaasd over zichzelf. In alle klassen hoorde ik terug dat ze het fijn hadden gevonden om een bijdrage te leveren.” De jongeren gaven aan het meest te leren van zulke praktijkervaringen, meer dan uit boeken. 
Volgend jaar zijn het kinderdagcentrum en de beide scholen weer van de partij. Ook al doen ze het al heel lang, geen één jaar is hetzelfde.