SDW partner van stichting Prokkel

SDW heeft zich als partner verbonden aan stichting Prokkel. Wij zijn heel blij met SDW als nieuwe partner. Dankzij onze partners kunnen wij verbindende activiteiten blijven organiseren voor mensen met en zonder verstandelijke beperking. De Prokkelweek, La Vuelta ProkkelSterrenslag, ProkkelMeetups, BeleidsProkkels en inclusieve stembureaus zouden niet mogelijk zijn zonder de samenwerking met en bijdrage van onze partners. Mooi en belangrijk om elkaar op deze manier te versterken.
Zie hier welke partners zich inmiddels bij stichting Prokkel hebben aangesloten.

Meedoen
De ambitie van stichting Prokkel sluit aan bij de visie van SDW: om mensen met een verstandelijke beperking binnen hun mogelijkheden zoveel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij. Om de mogelijkheden en talenten van mensen met een verstandelijke beperking meer zichtbaar te maken.

Inclusieve stembureaus
SDW en stichting Prokkel werkten al samen in het opzetten van inclusieve stembureaus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. “Stichting Prokkel gaf ons daarbij informatie en advies en bemiddelde met de gemeentes. We konden vijf inclusieve stembureaus realiseren in ons werkgebied; stembureaus waar een cliënt van ons meehielp samen met iemand zonder beperking. Vanuit deze samenwerking was het een kleine stap naar partnerschap,” aldus Ramon van Amerongen, adviseur cliëntenparticipatie bij SDW.

Prokkelactiviteiten
Ramon: “Daarnaast verzorgt stichting Prokkel activiteiten met onze ervaringsdeskundigen of kan SDW met ondersteuning van stichting Prokkel activiteiten organiseren. Deze Prokkelactiviteiten dragen bij aan een meer inclusieve samenleving. De activiteiten zorgen voor meer zichtbaarheid van en begrip voor mensen met een verstandelijke beperking en zorgen ervoor dat onze cliënten mee kunnen doen in de samenleving.”

Over SDW
SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand bij leven, leren, werken en wonen. In West-Brabant en Zeeland. Ze kijken naar wat zij kunnen en willen, naar talenten en mogelijkheden. Zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.