Severinus, Sherpa, Trajectum en Zuidwester nieuwe Full Partners van Stichting Prokkel

Bijna 30 zorgorganisaties hebben zich als Full Partner aangesloten bij Stichting Prokkel. Mede dankzij deze partners is er elk jaar een Prokkelweek. Een week waarin we met elkaar laten zien op welke ontelbare manieren mensen met een verstandelijke beperking onze samenleving verrijken. Een week die ook anderen uitnodigt en uitdaagt mee te doen en als voorbeeld en inspiratie dient. In 2019  – de twaalfde Prokkelweek – komt het totaal aantal partners op 26. Met Severinus, Sherpa, Stichting Trajectum en Zuidwester zijn er vier nieuwe partnerorganisaties bij:

Severinus is dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving voor mensen van jong tot oud met een verstandelijke beperking. Daarnaast ondersteunen ze mensen met een verstandelijke beperking en autisme of dementie. Liefdevolle en menselijke zorg voor de cliënten door bevlogen medewerkers, in een veilige omgeving. Dat doen ze samen, met iedereen die op welke manier dan ook, bij de cliënten betrokken is.

Met ongeveer 1400 medewerkers en 600 vrijwilligers levert Sherpa (regio Gooi & Vechtstreek, Eemland en Utrecht-West) diensten aan zo’n 1400 cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Een team van deskundigen biedt de begeleiding en ondersteuning die cliënten nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Zij stellen het unieke in ieder mens centraal en werken professioneel, betrokken en in samenspraak met de cliënt en diens omgeving.

Stichting Trajectum biedt op verschillende locaties in Noord- en Oost Nederland professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling en begeleiding aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. Hiermee wil Trajectum bereiken dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te kunnen functioneren in de maatschappij.

Zuidwester is er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen. De locaties en mogelijkheden van Zuidwester zijn verspreid over de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. Ze zitten bijvoorbeeld in een woonvoorziening, een activiteitencentrum of komen bij de mensen thuis.

Full Partners zijn organisaties die de Prokkelweek een warm hart toedragen en de Prokkelweek als een laagdrempelig instrument gebruiken voor het realiseren van een (meer) inclusieve samenleving. Cliënten worden hierbij actief betrokken. Bijvoorbeeld door onderwerpen aan te dragen voor BeleidsProkkels bij verschillende ministeries. Of door de Nationale Prokkelstagedag te gebruiken om zichzelf te ontwikkelen. Ook kunnen zij Prokkelambassadeur binnen hun instelling worden.

De volgende 26 organisaties zijn in 2019 partner van Stichting Prokkel:
Abrona, Amerpoort, ASVZ, Aveleijn, Baalderborg Groep, Careander, Cordaan, De Zijlen, Dichterbij, Elver, Estinea, de Hartekamp Groep, ’s Heeren Loo, Humanitas DMH, ORO, Philadelphia, Prisma, Reinaerde, Severinus, Sherpa, SWZ, Talant, Trajectum, Triade, Vanboeijen en Zuidwester.
Zie ook https://www.prokkel.nl/full-partners/

Ook andere instellingen en organisaties kunnen zich aansluiten en de Prokkelweek strategisch gebruiken om mensen met een beperking steeds beter hun plek te laten vinden in de samenleving.

Geïnteresseerd om Full Partner te worden? Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Marian Geling (marian@prokkel.nl, 06-27057594).