Zorgorganisaties Amsterdam richten ‘Prokkelweek Netwerk Amsterdam’ op

 

 

 

Zorgorganisaties in Amsterdam hebben de handen ineengeslagen en gaan met elkaar de Prokkelweek gebruiken om duurzame verbindingen tot stand te brengen in (de regio) Amsterdam. Het initiatief is genomen een regionaal Prokkelnetwerk op te richten: ‘Prokkelweek Netwerk Amsterdam‘. Er worden verbindingen gelegd tussen mensen met en zonder beperking: rondom werk, vrije tijd, wonen en zorg.

Onderdeel van dit Prokkelnetwerk is een periodiek netwerkoverleg, waarvan de eerste is georganiseerd in maart 2018. Hiervoor zijn alle zorgorganisaties in de regio Amsterdam uitgenodigd, die zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Met als doel ervaringen met elkaar uit te wisselen en plannen te maken, kortom: inhoud geven aan de Prokkelgedachte.

De volgende organisaties hebben zich aangesloten bij het netwerk:

– Amsta
– Cliëntenbelang Amsterdam
– Cordaan
– ’s Heeren Loo
– Humanitas DMH
– Lijn 5
– Ons Tweede Thuis
– Orion
– Philadelphia
– Prisma
– Prokkel

Het netwerk wil de Prokkelweek van 2018 gebruiken om het netwerk zichtbaar te maken, evenals alle activiteiten die er in Amsterdam zijn. Voor cliënten én voor bedrijven.

Het streven is dat er op elke dag van de Prokkelweek minimaal één activiteit is. Een overzicht van deze activiteiten zal te vinden zijn op https://www.prokkel.nl/prokkel/prokkelweek-netwerk-amsterdam/.

Ook aansluiten bij het netwerk? Organisaties/bedrijven kunnen contact opnemen met het mailadres netwerkamsterdam@prokkel.nl.