Samen aan het werk – Hardenberg

Na een succesvol Prokkel traject in 2022 van cliënten van de Baalderborg Groep en studenten van het Alfa-college is er gekeken naar een vervolg.

Dit was een traject van 6 bijeenkomsten met en als doel elkaar en de wereld van enerzijds school en anderzijds de diverse dagbestedingen te leren kennen. En alle cliënten maakten een eigen portfolio, waar de studenten bij hielpen. De cliënten voelden zich voor het eerst student binnen de muren van het Alfa!

En zou geluksgericht werken – een aanpak ontwikkeld door de Geluksacademie – daarbij ondersteunend of versterkend kunnen zijn? 

Het idee heeft geleid tot een project getiteld 'Samen aan het werk in Hardenberg'.
De methodiek Prokkelstage en de aanpak Geluksgericht werken worden samengevoegd tot een methodiek. Een methodiek waarmee studenten van het Alfa-college én jong-volwassen cliënten van de Baalderborg Groep én leerlingen van het praktijkonderwijs samen aan de slag gaan. Op het Alfa-college zelf. 
Docenten en jobcoaches van de Baalderborg Groep leren werken met de methodiek. Ook medewekers van de deelnemende bedrijven, jobcoaches en docenten van de deelnemers onderwijsinstellingen krijgen een workshop geluksgerichtwerken aangeboden. 

Het project bestaat uit twee fases. De eerste fase was van april – juli 2023. Toen gingen studenten van het Alfa-college en 17 jongeren (deels van de Baalderborg Groep, deels van de Proschool Hardenberg) wekelijks met elkaar aan de slag. Waar ben je goed in, waar blijkt dat uit, waar zou dat tot zijn recht komen, zijn onderwerpen waarmee ze samen, in kleine groepen aan de slag gingen. Het leidde tot Prokkelstages op donderdag 22 juni. 
Begin juli is dit deel van het project geëvalueerd en afgerond. 

In september is het weer van start gegaan. De jong-volwassenen van de Baalderborg Groep en de praktijkschool onderzoeken samen met de bedrijven die mee hebben gedaan, wat de jongeren zouden kunnen betekenen binnen de bedrijven. Van betekenis zijn is de rode draad, waarbij het ontdekken en laten werken van succesfactoren centraal staat. Veel jongvolwassenen met een beperking willen immers ook graag van betekenis zijn en het liefst aan de slag bij een reguliere werkgever. Wat is daar dan voor nodig, met name ook voor degenen waarvan (nog) niet zo duidelijk is of dit tot de mogelijkheid behoort. Eind 2023 wordt het project afgerond.

Bijzonder aan dit project is dat onderzoeksinstituut Viaa onderzoek doet naar beeldvorming en welbevinden van de deelnemers. Dat geldt voor zowel de studenten van het Alfa-college als de jong-volwassenen van de Baalderborg Groep en het praktijkonderwijs. Zij worden meerdere keren bevraagd, dit om te kijken wat samenwerken met de beeldvorming over en weer met hen doet.  

Bijzonder is ook de samenstelling van de klankbordgroep. Zowel organisaties uit Hardenberg zelf (gemeente, Hardenbergse uitdaging, Rick Brink) als organisaties uit het land (UWV, VGN) doen mee. Samen met stichting Prokkel zullen zij de resultaten van deze aanpak ontsluiten voor een breder publiek. 

Mede dankzij subsidie van ZonMw en dankzij bijdragen in natura van de verschillende betrokken organisaties kan dit project plaatsvinden. 

Interesse in de uitkomsten of volgen van de aanpak?
Dat kan. Neem contact op met stichting Prokkel of met Ida Buist, projectleider van dit project. 

Informatie

LocatieDatum

20 apr 2023
t/m
31 dec 2023

Contactpersoon

Ida Buist
e-mail: i.buist@baalderborggroep.nl
tel: 06-11497025