Van netwerken naar samenwerken

Waar netwerken wel niet toe kan leiden!

Afgelopen januari was Rode Kruis Studentendesk Groningen aanwezig op de Prokkel netwerkbijeenkomst. Hier hebben ze tijdens het netwerken verschillende contacten gelegd en daar is een leuke samenwerking uit ontstaan! Een ‘Maatjesproject’, waarbij studenten een tijd lang worden gekoppeld aan cliënten. Ook tijdens de Prokkelweek!

Els Dudink, voorzitter Rode Kruis Studentendesk Groningen:

“Naar aanleiding van de netwerkbijeenkomst zijn we bij ’t Roer terechtgekomen, een woonvorm van De Zijlen, waar mensen met een verstandelijke beperking verblijven. Via ’t Roer zijn we weer in contact gekomen met het project ‘Bewegen en Meedoen’. Uit dit contact is het volgende gekomen: een Maatjesproject.”

“Via het Maatjesproject worden studenten aan iemand met een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking gekoppeld. Samen met de cliënt gaat de student kijken naar een doel dat de cliënt wil behalen. Dit kan van alles zijn! In tien weken tijd probeert de student de cliënt hierin te begeleiden, zodat deze het doel ook kan behalen. In totaal worden er negen studenten gekoppeld en dit zal tot en met juni duren. Mooi dat dit vanuit de Prokkel is ontstaan!”

Bekijk hier de Prokkel >> Maatjesproject met Rode Kruis Studentendesk Groningen

Rode Kruis Studentendesk Groningen is een organisatie die als doel heeft om studenten enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. Ze hebben 10 commissies, meerdere projecten en eenmalige activiteiten. Verschillende doelgroepen worden hierbij in het zonnetje gezet. Zie hieronder bijvoorbeeld een foto van de activiteit van de NOVO-commissie, die maandelijks iets voor cliënten van NOVO organiseert.