Beleidsprokkel Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Prokkelt dit jaar mee. Deze dag mogen maximaal 12 deelnemers praten en meedenken over het onderwerp wonen. Hoe wil je wonen en wat heb je daarvoor nodig? Samen met beleidsmedewerkers gaan zij daarover in gesprek. Meer informatie over de Prokkel en het programma vind je hier.

Vorig jaar Prokkelde de onderstaande ministeries al mee:

Voor aanmeldingen of meer informatie mail naar info@prokkel.nl.ministerie Binnenlandse zaken1