Nominaties Gouden Prokkel – Innovatief

De nominaties voor de Gouden Prokkels zijn bekend!
Wie maken dit jaar kans op het goud?

Er zijn in totaal vijftien activiteiten genomineerd, verdeeld over drie categorieën: ‘In de Samenleving’, ‘Mensenrechten/VN-verdrag’ en ‘Innovatief’. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op vrijdag 28 juni vindt de prijsuitreiking plaats, door Theo van Loon: grondlegger van de Prokkelweek en tevens voorzitter van de jury.

De Gouden Prokkel prijzen zijn bedoeld als inspiratie voor anderen. Belangrijk daarbij is op welke manier mensen met een verstandelijke beperking zelf betrokken zijn bij het bedenken en organiseren van Prokkels.

Hierbij de bekendmaking van de genomineerden in de categorie ‘Innovatief’.

 

Nominaties Gouden Prokkel – Innovatief

Bij de categorie ‘Innovatief’gaat het om het vernieuwende aspect. Dit kan vernieuwing in ontmoeting en verbinding zijn, vernieuwing in samenwerking, of bijvoorbeeld dat er nieuwe netwerken worden gelegd. Kortom, dat er als het ware buiten de gebaande paden wordt getreden en nieuwe wegen worden ontdekt.

In deze categorie zijn de volgende Prokkelactiviteiten genomineerd:

  • Aan de slag in het Groninger Museum (maandag 3 juni): Vijf bewoners van Trajectum, die ook doof zijn, gaan naar het Groninger Museum. Ze krijgen eerst een rondleiding en gaan daarna zelf aan de slag in het atelier. Een medewerker van het museum geeft tips bij het maken van een schilderij. Bij Trajectum volgen zij Kunstzinnige Vorming, dus dit sluit daar goed bij aan.
  • Prokkeldagen Talant Joure (maandag 3 – donderdag 6 juni): In Joure wordt een week lang geprokkeld met buren en dorpsbewoners van Talant en andere organisaties waar men normaal gesproken niet zo snel mee in contact komt. Er wordt met verschillende partijen samengewerkt. Met het CIOS, dat een dansworkshop geeft en met het Leger des Heils, dat een schilderworkshop geeft. Maar ook met de brandweer, die een rondleiding geeft in de kazerne en met de gemeente, waar Talant mag gaan debatteren in het gemeentehuis. Van tevoren komt de wethouder al langs en wordt er gekeken welke onderwerpen ter sprake kunnen komen.
  • Driehoek Prokkel PI Karelskamp Almelo (donderdag 6 juni): Cliënten/ervaringsdeskundigen van Estinea, leerlingen Zorg en Welzijn van het Stedelijk Vakcollege Enschede en begeleiding gaan op bezoek bij PI Karelskamp. Cliënten en leerlingen worden deze dag aan elkaar gekoppeld als buddy’s en trekken dus samen op en leren op die manier van elkaar. De gevangenis werkt graag preventief en informatief mee, om te voorkomen dat steeds meer mensen met LVB-problematiek te maken krijgen met justitie.
  • Prokkelstage EdLoket (Amerpoort) op de redactie van de LINDA. in Naarden (donderdag 6 juni): De medewerkers van EdLoket lezen, testen en herschrijven teksten van medewerkers van Amerpoort en andere organisaties. En ze maken een magazine: ‘WIJ zijn Amerpoort’, een magazine door en voor cliënten. Om erachter te komen hoe een magazine een groot succes wordt, wordt er een bezoek gebracht aan de redactie van maandblad LINDA. EdLoket is benieuwd naar hun tips en misschien kunnen de mensen van LINDA. ook wel van EdLoket leren!
  • 3 Gangenmenu met de kookapp – Humanitas DMH Ede (zaterdag 8 juni): Dankzij de kookapp die ontwikkeld is door Humanitas DMH kunnen cliënten zelfstandig recepten koken. Om dit als verbindingsmiddel te gebruiken, zullen drie studenten van het Dulon College in Ede met drie cliënten van Humanitas DMH een 3 gangendiner maken. Koken en eten verbindt en brengt mensen bij elkaar.