Samen maken wij de wijk

Samen maken wij de wijk. De wijk is van ons allemaal. Ouderen, jongeren, mensen met en zonder beperking, mensen met verschillende achtergronden.

Met het project ‘Samen maken wij de wijk’ wil Stichting Prokkel het komende jaar het organiseren van Prokkelactiviteiten op buurtniveau stimuleren. Want Prokkelen kan er aan bijdragen dat iedereen kan meedoen in de wijk.

‘Samen maken wij de wijk’ is een van de 41 projecten die door het MenzisFonds (uit in totaal 266 initiatieven) zijn uitgekozen voor een financiële bijdrage. Bij de keuze is gelet op welke initiatieven het meest bijdragen om de lokale samenleving duurzaam te versterken.

Doe ook mee het komende jaar en laat je inspireren door onze menukaarten hieronder en bij Inspiratie.