Gouden Prokkel

Alle aangemelde Prokkels dingen automatisch mee naar een nominatie voor de Gouden Prokkel. Een onafhankelijke selectiecommissie, bestaande uit zes professionals, kiest welke Prokkels er een nominatie verdienen.

Er zijn drie categorieën Gouden Prokkels:
• Prokkelen in de samenleving
• Mensenrechten Prokkel
• Innovatief / OriginaliteitsProkkel

Daarnaast werd in 2016 een Ere Prokkel uitgereikt.

Download het juryrapport 2016

 

Winnaars Gouden Prokkels 2016 

Gouden Prokkel in de Samenleving: NuonIMG_0577 (2)

Nuon organiseerde een breed scala aan activiteiten en heeft daar meer dan honderd medewerkers bij betrokken. Mireille mocht een dagje meedraaien bij de receptie en Perez was directeur voor één dag. Ook biedt Nuon werkervaringsplaatsen aan cliënten van Cordaan aan.

 

Gouden Prokkelstage: Van Houten&coIMG_0592 (2)

In Houten heeft een vrijwilligerswerkgroep stages voor een dag geregeld voor 57 cliënten van allerlei verschillende instellingen. Er hebben 39 bedrijven meegedaan. Zo waren er bijvoorbeeld stages bij de Koninklijke Marechaussee en de dierenambulance, maar ook op het gemeentehuis in Houten en op de peuterschool.

 

Gouden Mensenrechten Prokkel: PI Dordrecht en Humanitas-DMHIMG_0600 (2)

In Dordrecht was de Penitentiaire Inrichting gastheer van een kleine groep mensen met een verstandelijke beperking (van Humanitas-DMH). Met elkaar is besproken hoe gevangenissen zouden moeten omgaan met gedetineerden met een (licht) verstandelijke beperking. Bij zo’n 30% van de gedetineerden is daarvan namelijk sprake.

 

Ere Prokkel: LFBIMG_0608 (2)

De mensen van de LFB doen al vele jaren mee met de Prokkelweek. Zij gebruiken deze week om zichzelf verder te ontwikkelen. Ze regelen bijvoorbeeld hun eigen stage en geven gastlessen. Zij zijn hiermee een voorbeeld en inspiratie voor anderen. Als blijk van waardering krijgen zij een Ere Prokkel.